دوشنبه 21 خرداد 1403 - 10 Jun 2024
کد خبر: 98168
تاریخ انتشار: 1402/09/12 11:49

بازدید استاندار محترم خراسان شمالی از غرفه شرکت آلومینای ایران در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار خراسان شمالی

بازدید استاندار محترم خراسان شمالی از غرفه شرکت آلومینای ایران در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار خراسان شمالی
بازدید استاندار محترم خراسان شمالی از غرفه شرکت آلومینای ایران در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش،  فناوری و فن بازار خراسان شمالی