روزنامه امروز

یادداشت مدیرمسئول

جایگاه روابط عمومی در سازمان‌دهی دولت‌ها کجاست؟
Written byتحریریه صمت

جایگاه روابط عمومی در سازمان‌دهی دولت‌ها کجاست؟

به نام او که هرچه بخواهد همان می‌شودمثل اینکه ۲۷ اردیبهشت روز روابط عمومی یا ارتباطات در تقویم داخلی است،...

سرمقاله

توسعه صنعت نفت در گرو توسعه بخش خصوصی
Written byرضا پدیدار

توسعه صنعت نفت در گرو توسعه بخش خصوصی

در ۲ شماره قبل یادداشت‌های راهکارهای توسعه صنعت نفت به توسعه این صنعت در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه پرداختیم.

tejaratb.png

sanatp.png

gostaresh.png

یادداشت

از ماست که بر ماست
Written byثمن رحیمی‌راد

از ماست که بر ماست

اشتغالزایی در فولاد
Written byمسعود محمد

اشتغالزایی در فولاد

ارتباط دو سویه و سازنده
Written byمهدی کرباسیان

ارتباط دو سویه و سازنده

نفت و گاز

به همکاری بدون امریکا ادامه می‌دهیم

به همکاری بدون امریکا ادامه می‌دهیم

امیر مهرزاد: میگل آریاس‌کانیته، کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا در سفر به ایران دیدارهایی را تنظیم کرد که نشان از پیگیری جدی او برای همکاری‌هایی در حوزه انرژی بین ایران و…

اقتصاد و بورس

تعیین سقف کلی برای انتشار اوراق سالانه

تعیین سقف کلی برای انتشار اوراق سالانه

مهکامه علیقلی: تعیین سقف برای بدهی‌های دولتی نکته‌ای است که برای رسیدگی به آن کارگروه‌هایی در قانون طراحی شده و کارشناسانی از مجلس، دولت و سازمان بورس در این کارگروه‌ها…

چندرسانه‌ای