دوشنبه 31 اردیبهشت 1403 - 20 May 2024
کد خبر: 108014
تاریخ انتشار: 1403/01/26 06:25
تحلیل صمت از آمارهای رسمی نشان می‌دهد

تورم تولید بیش از مصرف شد

مرکز آمار در 2 گزارش جداگانه به بررسی وضعیت تورم تولیدکنندگان بخش خدمات و برق در میانه زمستان پارسال پرداخته است. این آمارها نشان می‌دهند که تولید در بخش خدمات، شتابی بیش از تورم مصرف‌کننده داشته است، به‌نحوی‌که تورم نقطه به نقطه تولیدکننده خدمات در بهمن ماه ۴۶.۸ درصد و تورم سالانه آن ۵۵.۳ درصد اعلام شده که در هر دو بخش، شتاب افزایش نرخ در این بخش بیش از تورم میانگین مصرف‌کنندگان ایرانی است.
تورم تولید بیش از مصرف شد

مرکز آمار در 2 گزارش جداگانه به بررسی وضعیت تورم تولیدکنندگان بخش خدمات و برق در میانه زمستان پارسال پرداخته است. این آمارها نشان می‌دهند که تولید در بخش خدمات، شتابی بیش از تورم مصرف‌کننده داشته است، به‌نحوی‌که تورم نقطه به نقطه تولیدکننده خدمات در بهمن ماه ۴۶.۸ درصد و تورم سالانه آن ۵۵.۳ درصد اعلام شده که در هر دو بخش، شتاب افزایش نرخ در این بخش بیش از تورم میانگین مصرف‌کنندگان ایرانی است. در بخش تولید برق هم، تورم نقطه به نقطه را ۴۰.۹ درصد و تورم سالانه تولیدکنندگان آن را ۴۸.۳ درصد محاسبه کردند. به این اعتبار تورم تولیدکننده بخش برق هم بیش از میانگین کشوری است.

به‌گزارش صمت در بهمن‌ سال گذشته، شاخص نرخ تولیدکننده بخش‌های خدمات ۹۹۰ برآورد شده که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۱.۴ درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۶.۸ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۵۵.۳ درصد افزایش داشته است.

در بهمن‌ سالی که چند روزی است پایان یافته، شاخص نرخ تولیدکننده بخش‌های خدمات ۹۹۰ بوده که در مقایسه با میانه زمستان در بهمن، (تورم ماهانه) ۱.۴ درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۶.۸ درصد و در یک سال منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۵۵.۳ درصد افزایش داشته است.

در بهمن‌ پارسال، درصد تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده بخش‌های خدمات نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۱.۴ درصد اعلام شده است. به‌عبارت ساده‌تر، میانگین نرخ دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به‌ازای تولید خدمات‌شان در داخل کشور، در بهمن‌ سال گذشته نسبت به ماه قبل، ۱.۴ درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم ماهانه با ۳.۹ درصد مربوط به گروه «فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی» و کمترین تورم ماهانه با صفر درصد مربوط به گروه «آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» است.

تولید برق ثابت بوده است؟

در بهمن ۱۴۰۲، شاخص نرخ تولیدکننده بخش برق ۳۲۳.۹ محاسبه شده که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) 3 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۰.۹ درصد افزایش و در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴۸.۳ درصد افزایش داشته است.

در بهمن سالی 1402 که سپری شده، درصد تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده کل بخش برق نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) 3 درصد اعلام شده و در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۱.۶ درصد)، ۱.۴ واحد درصد افزایش داشته است. به‌عبارتی، میانگین نرخ دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به‌ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در بهمن سال ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل، 3 درصد افزایش دارد. در فصل مورد بررسی، تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده بخش برق نسبت به ماه قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به‌ترتیب ۱.۵، ۲.۹ و ۴.۳ درصد بوده است.

در بهمن ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده کل بخش برق نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۰.۹ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۳۶.۷ درصد)، ۴.۲ واحد درصد افزایش داشته است. به‌عبارتی، میانگین نرخ دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به‌ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در بهمن ماه ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۰.۹ درصد افزایش دارد. تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده بخش برق در ماه مورد بررسی نسبت به ماه مشابه سال قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به‌ترتیب ۳۸.۷، ۴۰.۵ و ۴۳.۱ درصد بوده است.

خدمات، در حال گران شدن

در بهمن‌ سال ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده بخش‌های خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۶.۸ درصد است. به‌عبارتی، میانگین نرخ دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به‌ازای تولید خدمات‌شان در داخل کشور، در ماه بهمنی‌ که گذشت، نسبت به بهمن سال گذشته، ۴۶.۸ درصد افزایش دارد. در این ماه، بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۶۷.۷ درصد مربوط به گروه «فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۲۲.۴ درصد مربوط به گروه «اطلاعات و ارتباطات» است.

در بهمن‌ ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده بخشهای خدمات در ۱۲ ماه منتهی به بهمن‌ پارسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۵.۳ درصد است. به‌زبان ساده‌تر، میانگین نرخ دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به‌ازای تولید خدمات‌شان در داخل کشور، در ۱۲ ماه منتهی به بهمن‌ ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۵.۳ درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم سالانه با ۸۶.۹ درصد مربوط به گــروه «فعالیت‌های خــدماتی مربوط به تامین جا و غذا» و کمترین تورم ســالانه با ۱۷.۳ درصد مربوط به گروه «اطلاعات و ارتباطات» است.

در بهمن سال گذشته، درصد تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده کل بخش برق در 12 ماه منتهی به بهمن ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۴۸.۳ درصد بوده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۴۶.۹ درصد)، ۱.۴ واحد درصد افزایش داشته است.

  از طرفی، میانگین نرخ دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به‌ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در 12 ماه منتهی به بهمن پارسال نسبت به دوره مشابه در سال قبل، ۴۸.۳ درصد افزایش دارد، همچنین تغییرات میانگین شاخص نرخ تولیدکننده بخش برق در 12 ماه منتهی به بهمن ماه پارسال نسبت به مدت مشابه در سال قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به‌ترتیب ۵۱، ۴۸.۸ و ۴۵.۴ درصد بوده است.

تشدید نوسان قیمت‌ها در بازار اسفند

در اسفند ماهی که سپری شد، تغییرات متوسط نرخ اقلام خوراکی منتخب برای گروه‌های مختلف کالاهای خوراکی در مناطق شهری کشور محاسبه شد.  براساس گزارشی که به‌تازگی مرکز آمار ایران منتشر کرده است؛ در گروه «نان و غلات»، اقلام «برنج ایرانی درجه یک» با ۲.۷ درصد، «شیرینی خشک» با ۲.۲ درصد و «ماکارونی» با ۱.۴ درصد، بیشترین افزایش نرخ را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

در گروه «گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنها»، اقلام «ماهی قزل‌آلا» با ۲.۱ درصد، «گوشت گوسفند» با ۱.۷ درصد و «کنسرو تن ماهی» با ۱.۶ درصد، بیشترین افزایش نرخ را نسبت به ماه قبل داشته‌اند و همچنین بیشترین کاهش نرخ مربوط به «مرغ ماشینی» با ۱.۹- درصد اعلام شده است. در گروه «لبنیات، تخم‌مرغ و انواع روغن»، بیشترین افزایش نرخ نسبت به ماه بهمن ۱۴۰۲ مربوط به «شیرخشک» با ۶ درصد و «ماست پاستوریزه» با ۱.۱ درصد و همچنین بیشترین کاهش نرخ مربوط به «روغن‌مایع» با ۰.۵- درصد، «روغن‌نباتی جامد» با ۰.۲- درصد، و «تخم‌مرغ ماشینی» با ۰.۱- درصد است.

در گروه عمده «لبنیات، تخم‌مرغ و انواع روغن»، بیشترین افزایش نرخ نسبت به ماه قبل مربوط به» موز «با ۱۳.۵ درصد و «انار» با ۷.۵ درصد است.   در گروه «سبزیجات و حبوبات»، بیشترین افزایش نرخ نسبت به ماه قبل مربوط به «فلفل‌دلمه‌ای» با ۱۵.۷ درصد، «خیار» با ۶.۱ درصد، «لپه» و «عدس» با ۵.۳ درصد و همچنین بیشترین کاهش نرخ مربوط به «گوجه‌فرنگی» با ۷.۸- درصد و «قارچ» با ۰.۳- درصد برآورد شده است. در گروه «قند و شکر، آشامیدنی‌ها و سایر خوراکی‌ها»، بیشترین افزایش نرخ نسبت به ماه قبل مربوط به «شکر» با ۳.۶ درصد، «سس گوجه‌فرنگی» با ۲.۴ درصد و «قند» با 2درصد است. ضمن اینکه در اسفند سال گذشته، از میان ۵۳ قلم خوراکی منتخب در نقاط شهری ایران، ۱۶ قلم آن، درصد تغییر سالانه بالاتر از نرخ تورم نقطه به نقطه نقاط شهری کشور (۳۲.۸ درصد) داشته‌اند.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3nle8g