دوشنبه 07 خرداد 1403 - 27 May 2024
کد خبر: 107559
تاریخ انتشار: 1403/01/15 05:07
تحلیل صمت از داده‌های اخیر مرکز آمار

رکود اقتصادی در کارگاه‌های صنعتی ادامه دارد

نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد تعداد ۳۰ هزار و ۴۱۵ کارگاه صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در کشور به فعالیت صنعتی اشتغال داشته‌اند که نسبت به سال گذشته آن، 0.5 درصد رشد کرده و این نرخ معادل افزایش تنها ۱۵ کارگاه است.
رکود اقتصادی در کارگاه‌های صنعتی ادامه دارد

نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد تعداد ۳۰ هزار و ۴۱۵ کارگاه صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در کشور به فعالیت صنعتی اشتغال داشته‌اند که نسبت به سال گذشته آن، 0.5 درصد رشد کرده و این نرخ معادل افزایش تنها ۱۵ کارگاه است.از میان ۳۰ هزار و ۴۱۵ کارگاه صنعتی فعال در سال ۱۴۰۰، ۲۲هزار و ۸۶۱ کارگاه (۷۵.۲ درصد) در طبقه ۱۰ تا ۴۹ نفر کارکن و 7 هزار و ۵۵۴ کارگاه (۲۴.۸ درصد) در طبقه ۵۰ کارکن و بیشتر قرار دارند. تعداد کارگاه‌های صنعتی ۱۰ تا ۴۹ نفر کارکن فعال در سال ۱۴۰۰، ۴.۳ درصد کاهش و کارگاه‌های صنعتی ۵۰ نفر کارکن و بیشتر فعال ۱۶.۲ افزایش را نسبت به سال ۹۹ تجربه کرده است.

استان‌های تهران، اصفهان و خراسان‌رضوی به‌ترتیب با 5 هزار و ۲۸۲، 4 هزار و ۱۷۶ و 2 هزار و ۲۹۰ کارگاه، بیشترین تعداد کارگاه‌های صنعتی فعال و استان‌های ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان‌شمالی به‌ترتیب با ۶۰، ۷۴ و ۱۳۲ کارگاه، کمترین تعداد کارگاه فعال صنعتی را در کشور دارند.بیشترین درصد کاهش تعداد کارگاه‌های صنعتی فعال ۱۰ نفر کارکن و بیشتر نسبت به سال ۹۹ در استان‌های لرستان، تهران و کرمان به‌ترتیب با ۱۸.۴، ۱۷.۵ و ۱۶.۸ درصد بوده است و استان‌های ایلام، اردبیل و کرمانشاه به‌ترتیب با ۲۲.۴، ۱۴.۲ و ۱۳.۹ درصد، دارای بیشترین افزایش در تعداد کارگاه صنعتی فعال ۱۰ نفر کارکن و بیشتر بوده‌اند.فعالیت‌های «تولید فرآورده‌های غذایی» و «تولید سایر فرآورده‌های معدنی غیرفلزی» به‌ترتیب با 5 هزار و ۴۳۴ و 5 هزار و ۱۰۴ بیشترین تعداد کارگاه صنعتی فعال ۱۰ نفر کارکن و بیشتر و فعالیت‌های «تولید فرآورده‌های توتون و تنباکو» و «تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات» به‌ترتیب با ۳۵ و ۵۰ کارگاه، کمترین تعداد کارگاه صنعتی فعال ۱۰ نفر کارکن و بیشتر را در میان فعالیت‌های صنعتی دارند.

بیشترین درصد کاهش تعداد کارگاه صنعتی فعال ۱۰ نفر کارکن و بیشتر نسبت به سال ۹۹ مربوط به فعالیت‌های «چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط‌شده»، «تولید سایر مصنوعات طبقه‌بندی‌نشده در جای دیگر» و «تولید مبلمان» به‌ترتیب با ۳۱، ‍۱۷.۵ و ۱۰.۷ درصد و بیشترین درصد افزایش تعداد کارگاه صنعتی فعال ۱۰ نفر کارکن و بیشتر مربوط به فعالیت‌های «تولید فرآورده‌های توتون و تنباکو»، «تولید کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت» و «تولید انواع آشامیدنی» به‌ترتیب با ۵۲.۲، ۱۷.۷ و ۱۱.۱ درصد است.

تهران، اصفهان و خراسان‌رضوی، صنعتی‌ترین استان‌های ایران

براساس نتایج این طرح در سال ۱۴۰۰ تعداد کارکنان کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر کشور معادل 2 میلیون و ۸۸ هزار و ۳۵۶ نفر بوده و این رقم نسبت به سال ۹۹ معادل یک میلیون و ۸۸۴ هزار و ۴۷۳ نفر افزایش داشته که به‌معنای افزایش ۱۰.۸ درصدی تعداد کارکنان در کارگاه‌های صنعتی سراسر کشور است.از این تعداد، ۴۸۷ هزار و ۸۳۱ نفر (۲۳.۴ درصد) مربوط به کارگاه‌های صنعتی فعال که میان ۱۰ تا ۴۹ کارمند و کارگر دارد و یک میلیون و ۶۰۰ هزار و ۵۲۵ نفر (معادل ۷۶.۶ درصد) هم مربوط به کارگاه‌های صنعتی فعال ۵۰ نفر کارکن و بیشتر است.بیشترین کارکنان در استان‌های تهران با ۴۲۹ هزار و ۲۶۰ نفر، اصفهان با ۲۵۰ هزار و ۶۸۴ نفر و خراسان‌رضوی با ‍۱۳۳ هزار و ۲۲ نفر واقع شده‌اند و کمترین کارکنان مربوط به استان‌های ایلام با ۳هزار و۵۵۷ نفر، کهگیلویه و بویراحمد با ۳هزار و۸۲۱ نفر و خراسان‌جنوبی با ۷هزار و۶۴۷ نفر است.بیشترین درصد کاهش تعداد کارکنان نسبت به سال ۹۹ در استان لرستان با ۷.۵ درصد و بیشترین درصد افزایش مربوط به استان‌های ایلام، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد به‌ترتیب با ۴۶.۴، ۴۳.۲ و ۲۹ درصد بوده است. بیشترین درصد کاهش تعداد کارکنان نسبت به سال ۹۹ مربوط به فعالیت‌های «تولید سایر تجهیزات حمل‌ونقل»، «تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات» و «تولید سایر مصنوعات طبقه‌بندی‌نشده در جای دیگر» به‌ترتیب با ۱۵.۸، ‍۱۳.۷ و ۴.۷ درصد و بیشترین درصد افزایش تعداد کارکنان مربوط به فعالیت‌های «تولید انواع آشامیدنی‌ها»، «ساخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیک و نوری» و «تولید فرآورده‌های توتون و تنباکو» به‌ترتیب با ۳۴.۶، ۲۵.۲ و ۲۳.۹ درصد

است.

سهم بیش از ۸۵ درصدی کارگاه‌های بزرگ در ایجاد ارزش افزوده

کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر کشور در سال ۱۴۰۰ ارزش افزوده‌ای معادل هزار میلیون و ۴۷۴ هزار و ۹۵۹ میلیارد تومان ایجاد کرده‌اند که نسبت به سال ۹۹ (۸۷۶ هزار و ۱‍۲ میلیارد تومان)، ۶۸.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. از این رقم معادل ۱۹۴ هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان (با سهم ۱۳.۲ درصد) مربوط به کارگاه‌های ۱۰ تا ۴۹ نفر کارکن و هزار میلیون و ۲۸۰هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان (با سهم ۸۶.۸ درصد) مربوط به کارگاه‌های ۵۰ نفر کارکن و بیشتر است. بیشترین ارزش‌افزوده ایجادشده در کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر مربوط به فعالیت «تولید فلزات پایه» با ۳۱۸ هزار و ۹۶۵ میلیارد تومان و پس از آن فعالیت‌های «تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی» و «تولید کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت» به‌ترتیب با ۳۰۸ هزار و ۲۲۸ میلیارد تومان و ۱۴۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است و فعالیت‌های «تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات»، «تولید چرم و فعالیت‌های وابسته» و «تولید پوشاک» به‌ترتیب با هزار و ۶۴ میلیارد تومان، 3هزار و ۹۶۶ میلیارد تومان و 4هزار و ۱۶۷ میلیارد تومان، کمترین ارزش‌افزوده را در سال ۱۴۰۰ به‌وجود آورده‌اند.

بیشترین ارزش‌افزوده ایجادشده در کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر مربوط به استان تهران با ۲۱۴ هزار و ۸۳۴ میلیارد تومان و پس از آن استان‌های خوزستان و اصفهان به‌ترتیب با رقم هزار و ۱۹۹، 3هزار و ۷۳۲ و 4هزار و ۶۳۷ میلیارد تومان، کمترین ارزش‌افزوده را برای کشور ایجاد کردند.

جذب سرمایه‌گذاری ناکافی است

کارگاه‌های صنعتی دارای ۱۰ نفر کارکن و بیشتر کشور در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵۷هزار و ۸۶۸ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده‌اند که نسبت به سال ۹۹ (۱۱۲هزار و ۶۷۶ میلیارد تومان) افزایش ۴۰.۱ درصدی را نشان می‌دهد. از این رقم، ۱۶هزار و ۲۲۱ میلیارد تومان (با سهم ۱۰.۳ درصد) مربوط به کارگاه‌هایی است که بین ۱۰ تا ۴۹ نفر کارکن دارد و ۱۴۱هزار و ۶۴۷ میلیارد تومان (با سهم ۸۹.۷ درصد) مربوط به کارگاه‌های ۵۰ نفر کارکن و بیشتر است.در سال ۱۴۰۰ بیشترین ارزش سرمایه‌گذاری ایجادشده با ۵۵هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان مربوط به فعالیت «تولید فلزات پایه» و کمترین ارزش سرمایه‌گذاری با ۳۸ میلیارد تومان مربوط به فعالیت «تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات» است.

در کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر، استان اصفهان با ۲۴ هزار و ۱۱۶میلیارد تومان و پس از آن استان‌های فارس و کرمان به‌ترتیب با ۱۳ هزار و ۹۹۴ میلیارد تومان و ۱۳ هزار و ۱۱۹ میلیارد تومان بیشترین و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد با ۴۹.۶ میلیارد تومان، ایلام با ۱۸۹.۳ میلیارد تومان و چهارمحال‌وبختیاری با ۳۸۸.۵ میلیارد تومان کمترین ارزش سرمایه‌گذاری را در سال ۱۴۰۰ داشته‌اند.در برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور، بخش صنعت یکی از محورهای اساسی توسعه تعیین شده است. به‌منظور ارزیابی و تحقق اهداف بخش صنعت در برنامه‌های توسعه، در اختیار داشتن آمار و اطلاعات دقیق و بهنگام از این بخش امری بسیار حیاتی است.

مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۱ چهل و نهمین دوره آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر را به‌منظور شناخت ساختار صنعتی کشور، فراهم آوردن زمینه اطلاعاتی مناسب برای برنامه‌ریزی‌های توسعه صنعتی، اتخاذ سیاست‌های اقتصادی صحیح و ارزیابی نتایج اجرای برنامه‌ها، با مراجعه به ۲۵هزار و۴۰۰ کارگاه صنعتی در سراسر کشور اجرا کرده و این طرح از سال ۱۳۵۱ به‌صورت سالانه جز سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ در سراسر کشور اجرا شده است.


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3kxl9v