چهارشنبه 05 اردیبهشت 1403 - 24 Apr 2024
کد خبر: 87592
تاریخ انتشار: 1402/03/27 09:02

واکنش آموز و پرورش به تقلب در امتحانات

ما به هیچ عنوان بحث لو رفتن سوالات امتحان نهایی را نداشتیم ولی موضوع انتشار سوالات اتفاق افتاده است. از سوی دیگر اگر احیانا تخلفی هم در جلسه آزمون پیش آمده باشد مورد رسیدگی قرار گرفته است.
واکنش آموز و پرورش به تقلب در امتحانات

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، با بیان اینکه به هیچ عنوان بحث لو رفتن سوالات امتحان نهایی را نداشتیم ولی موضوع انتشار سوال اتفاق افتاده است، درباره شائبه‌ تقلبات وسیع در امتحانات نهایی امسال و نگرانی بابت تاثیر ۴۰ درصدی و قطعی آن در کنکور، گفت: فرآیند آزمون مورد نظارت جدی بود. ذی نفعانی هستند که مخالف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تغییر در شیوه پذیرش دانشگاه‌اند و ممکن است در این ایام هم اخبار کذبی را منتشر کرده باشند.

محمد مهدی کاظمی با بیان اینکه به هیچ عنوان بحث لو رفتن سوالات امتحان نهایی را نداشتیم ولی موضوع انتشار سوال اتفاق افتاده است، اظهار کرد: همانطور که بارها از سوی وزارت آموزش و پرورش، وزیر، ریاست مرکز سنجش و بنده مطرح شده است، به هیچ عنوان لو رفتن سوالات امتحان نهایی اتفاق نیافتاده است چراکه لو رفتن سوالات قبل از شروع آزمون است و بالاخره بعد از شروع آزمون ممکن است انتشار سوال اتفاق افتاده باشد که این موضوع رخ داده است.

وی با اشاره به اینکه بعضا دانش آموزان علیرغم تفتیش بدنی ابزارهایی را به هر نحوی همراه خود سر جلسه آزمون برده‌اند، ادامه داد: ابزارهای برده شده سر جلسات امتحان متفاوت است. ممکن است گوشی موبایل باشد یا بعضا ابزاراهای جاسوسی هم در بین ابزارهای برده شده سر جلسه امتحان نهایی وجود داشته باشد لذا این بحث هست اما همه این موارد شناسایی شده‌اند.

سوالات شخصی سازی شده و امکان شناسایی آنی متخلف وجود دارد

بنا بر اظهارات معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، با توجه به شخصی سازی شدن سوالات امتحان نهایی با حوزه‌های امتحانی و نیز شخصی سازی شدن برگه‌های پاسخ نامه به نام دانش آموزان، تقلبات این چنینی قابلیت رصد شدن دارند.

وی بیان کرد: پاسخ برگ‌ها شخصی سازی شده به نام هر دانش آموز است. پاسخ نامه هر دانش آموزی یک کد دارد که آن کد دقیقا منحصر به فرد و مربوط  به آن فرد است. خود سوالات نیز شخصی سازی شده به حوزه آزمون هستند یعنی اگر سوالات از جلسه آزمون منتشر شود نشانه‌هایی در برگه سوال وجود دارد که می‌توانیم بلافاصله تشخیص دهیم این از کدام ۵۰۰۰ حوزه امتحانی ما انتشار یافته و بلافاصله فرد مربوطه را با ابزارهای سیگنال یابی که در سطح حوزه آزمون وجود دارد، شناسایی می‌کنیم.

ثبت ۱۸۰۳ مورد تخلف در امتحانات نهایی

کاظمی تاکید کرد: پس از انتشار این موارد، بلافاصله این موضوع مورد رصد قرار می‌گیرد. به طوری که در لحظه اول حوزه امتحانی مشخص و فرد شناسایی می‌شود. تا هم اکنون نیز افراد متخلفی که اقدام به تقلب کرده‌اند شناسایی شده‌اند. تا امروز ۱۸۰۳ مورد تخلف ثبت شده داشتیم که متناسب با تخلفی که دانش آموزان کرده‌اند آرایی برایشان صادر شده است.

محرومیت از آزمون یا محرومیت چندساله از آزمون

وی درباره محرومیت‌های صادر شده برای دانش آموزان متخلف نیز توضیح داد: طبق این آراء دانش آموزان متخلف یا از یک آزمون محروم شده‌اند و یا برای آنها محرومیت تا چند سال از آزمون صادر شده است. این عواقب کسانی است که نسبت به بردن ابزار در جلسه آزمون علیرغم اعلام ممنوعیت همراه داشتن ابزارهای مختلف اعم از موبایل یا برگه تقلب و غیره اقدام کرده‌اند. متناسب با تخلف انجام شده به دانش آموزان مربوطه اعلام شده و آنها نیز نظرات و توضیحات خود را ارائه داده‌اند. نهایتا هیات بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون‌ها و جرایم این موضوع مهم را بررسی کرده و آرایی هم برای دانش آموزان صادر شده است.

ذی‌نفعان کنکور، مخالفت با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، در بخش دیگر سخنان خود در پاسخ به سوالی مبنی بر شائبه‌ تقلبات وسیع در امتحانات نهایی امسال به دلیل تاثیر ۴۰ درصدی و قطعی آن در کنکور، خاطر نشان کرد: کنکور طی سال‌های گذشته ذی‌نفعانی داشته است و از روزی این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تغییر در شیوه پذیرش دانشگاه‌ها تصویب شد، این ذی‌نفعان طبیعتا در پی مخالفت با این مصوبه بودند. ممکن بود در این ایام هم  اخبار کذبی را اعم از لغو شدن این مصوبه منتشر کنند. درواقع این موضوعات را برای تشویش اذهان عمومی یا درگیر کردن ذهن دانش آموزان با این موضوع انجام داده‌اند.

وی همچنین تاکید کرد که دانش آموزان مبنا را بر اطلاعیه‌های رسمی منتشر شده از سوی وزارت آموزش و پرورش بگذارند.

تخلفات امتحان نهایی در گذشته هم وجود داشت اما کسی این موضوع را منتشر نمی‌کرد

کاظمی با اشاره به اینکه فرآیند آزمون نهایی مورد نظارت جدی توسط دستگاه آموزش و پرورش و دستگاه نظارتی بوده است، یادآور شد: ما به هیچ عنوان بحث لو رفتن سوالات امتحان نهایی را نداشتیم ولی موضوع انتشار سوالات اتفاق افتاده است. از سوی دیگر اگر احیانا تخلفی هم در جلسه آزمون پیش آمده باشد مورد رسیدگی قرار گرفته است.

تخلفات سالهای گذشته هم در امتحانات بوده است. در سالهای گذشته نیز بلافاصله برای دانش آموزان متخلف آرا صادر می‌شد ولی چون در گذشته  حساسیتی نسبت به این موضوع وجود نداشت، کسی نسبت به انتشار این امر اقدام نمی‌کرد. در حال حاضر چون این موضوع با حساسیت جدی‌تری دنبال می‌شود و بعضا ممکن است ذی نفعانی هم در مخالفت با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود داشته باشند؛ طبیعتا این ذی‌نفعان اقداماتی را ممکن است انجام دهند.

لغو ابلاغ روسای حوزه‌های امتحان نهایی در صورت اثبات کوتاهی آنها در تخلفات

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، بیان کرد: اگر هر موردی از تخلف نیز در امتحانات نهایی امسال رخ داده است، مورد بررسی قرار گرفته است. بعضا اگر عوامل حوزه امتحانی مربوطه نیز کوتاهی در آن تخلف داشته باشند، با آنها حتما برخورد شده و لغو ابلاغ برخی از روسای حوزه‌های امتحان نهایی از ادامه فرآیند نیز انجام شده است.

وی در پایان سخنان خود با اشاره به اتمام امتحانات نهایی در روز پنجشنبه ۲۵ خرداد، درباره انتشار نمرات اظهار کرد: نمرات معمولا همیشه در نیمه اول تیر ماه به کارنامه می‌رسند. نمرات برخی از دروس تعیین شده و عمده تصحیح ها انجام شده است. درس به درس متفاوت است. دانش آموزان نیز می‌توانند از طریق پنجره واحد آموزش و پرورش  به آدرس my.medu.ir نمرات خود را ببینند و اگر اعتراضی دارند آنجا ثبت کنند.

منبع:ایسنا


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3w8xor