چهارشنبه 15 آذر 1402 - 06 Dec 2023
تاریخ انتشار: 1402/07/03 01:14
کد خبر: 94083

مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار عملیات توزین، تخلیه، دپوسازی، بارگیری در بندرعباس اسکله شهید رجایی شرکت سنگ آهن گهرزمین

مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار عملیات توزین، تخلیه، دپوسازی، بارگیری در بندرعباس اسکله شهید رجایی شرکت سنگ آهن گهرزمین


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3kga7q