چهارشنبه 30 خرداد 1403 - 19 Jun 2024
کد خبر: 110251
تاریخ انتشار: 1403/02/26 07:49
تحلیل صمت از گزارش تورم تولیدکننده مرکز آمار

تورم سالانه خدمات به بیش از ۵۰ درصد رسید

امیرعباس آذرم‌وند: آخرین گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تولید بخش خدمات در پایان سال ۱۴۰۲ افزایشی ۵۰ درصدی نسبت به هزینه‌های تولید در پایان سال ۱۴۰۱ تجربه کرده است.
تورم سالانه خدمات به بیش از ۵۰ درصد رسید

امیرعباس آذرم‌وند: آخرین گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تولید بخش خدمات در پایان سال ۱۴۰۲ افزایشی ۵۰ درصدی نسبت به هزینه‌های تولید در پایان سال ۱۴۰۱ تجربه کرده است. این امر از آن بابت حائزاهمیت است که نرخ تورم تولیدکننده به‌طورکلی از تورم مصرف‌کننده بیشتر است و این مهم به‌معنای افزایش جهش‌های تورمی در بخش مصرف‌کننده طی ماه‌های آینده است. اهمیت بخش خدمات به‌طورخاص در این است که نیمی از کل اشتغال و تولید ناخالص داخلی در ایران به این بخش تعلق دارد و به‌همین‌دلیل تحولاتی که در بخش خدمات ایجاد می‌شود، اثرات متعددی بر شاخص‌های کلان اقتصادی خواهد داشت. ضمن اینکه بیشترین سهم بخش خصوصی در میان بخش‌های کشاورزی، برق، صنعت، معدن و خدمات، در گروه خدمات است و بیشترین سهم کارگاه‌های کوچک و متوسط هم در این بخش مشغول هستند.

در اسفند سالی که سپری شد، شاخص نرخ تولیدکننده بخش‌های خدمات ۱۰۱۰.۲ محاسبه شده که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) 2 درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۹.۸ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۵۴.۵ درصد افزایش داشته است. به‌گزارش صمت بنا بر گزارش اخیر مرکز آمار ایران، در اسفند سال ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده بخش‌های خدمات نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) 2 درصد است. به‌عبارتی، میانگین نرخ دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به‌ازای تولید خدمات‌شان در داخل کشور، در اسفند ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل، 2 درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم ماهانه با ۳۰.۴ درصد مربوط به گروه « آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» و کمترین تورم ماهانه با صفر درصد مربوط به گروه «آموزش» است.

معدن درگیر تورم پایان سال

در مدت زمان مذکور، درصد تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده بخش معدن نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۳.۸ درصد برآورد شده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (2 درصد)، ۳.۶ واحد درصد افزایش داشته است. به‌عبارتی، میانگین نرخ دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به‌ازای تولید محصولات‌شان در داخل کشور، در اسفند ۱۴۰۲ نسبت به بهمن همان سال، ۳.۸ درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم ماهانه با ۴.۳ درصد مربوط به گروه «کانه‌های فلزی» و کمترین تورم ماهانه با ۱.۲ درصد مربوط به گروه «سایرمعادن» است.

در اسفند سالی که گذشت، درصد تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده بخش معدن نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۰.۳ درصد بوده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۲۵.۵ درصد)، ۴.۸ واحد درصد افزایش داشته است. به‌عبارتی، میانگین نرخ دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به‌ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در اسفند پارسال، نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۰.۳ درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۴۴.۷ درصد مربوط به گروه «سایرمعادن» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۲۶.۶ درصد مربوط به گروه « زغال‌سنگ» است.

در اسفند پارسال، درصد تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده بخش‌های خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۹.۸ درصد است. به‌عبارتی، میانگین نرخ دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به‌ازای تولید خدمات‌شان در داخل کشور، در اسفند پارسال نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴۹.۸ درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۷۱.۳ درصد مربوط به گروه«فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۲۳.۷ درصد مربوط به گروه«اطلاعات و ارتباطات» اعلام شد.

در اسفند پارسال، درصد تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده بخش‌های خدمات در ۱۲ماه منتهی به اسفند سالی که سپری شد، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۴.۵ درصد محاسبه شد. به‌عبارتی، میانگین نرخ دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به‌ازای تولید خدمات‌شان در داخل کشور، در یک سال منتهی به اسفند ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۴.۵ درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم سالانه با ۸۶.۵ درصد مربوط به گروه « فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا» و کمترین تورم سالانه با ۱۷.۹ درصد مربوط به گروه«اطلاعات و ارتباطات» است.

در اسفند ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده بخش معدن در 12ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه در سال قبل، ۴۴ درصد شده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۴۴.۶ درصد)، ۰.۶ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارت دیگر، میانگین نرخ دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به‌ازای تولید محصولات‌شان در داخل کشور، در 12ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۴ درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم سالانه با ۴۹.۶ درصد مربوط به گروه «سایر معادن» و کمترین تورم سالانه با ۲۹.۵ درصد مربوط به گروه «زغال‌سنگ» شد.

ثبات در بخش صنعت ناشی از رکود است

در اسفند ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده بخش صنعت نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه)، ۱.۷ درصد بوده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۱.۳ درصد)، ۰.۴ واحد درصد افزایش داشته است. به‌عبارتی، میانگین نرخ دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به‌ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در اسفند سال ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل، ۱.۷ درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم ماهانه با ۴.۷ درصد مربوط به گروه «ساخت تجهیزات برقی» و کمترین تورم ماهانه با ۰.۱ درصد مربوط به گروه «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی» اعلام شد. همچنین در این ماه گروه «ساخت فرآورده‌های توتون و تنباکو» با تورم صفر درصد مواجه بوده است. در اسفند ماهی که سپری شد، درصد تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده بخش صنعت نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ۲۴.۶ درصد بوده که در مقایسه با همین اطلاع در بهمن ۱۴۰۲ (۲۲.۶ درصد) 2 واحد درصد افزایش داشته است. به‌عبارت دیگر، میانگین نرخ دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به‌ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در اسفند ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۲۴.۶ درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۵۵.۸ درصد مربوط به گروه «ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی‌نشده در جای دیگر» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۴.۷ درصد مربوط به گروه «ساخت فلزات پایه» محاسبه شده است. در ماه اسفند ، درصد تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده بخش صنعت در دوازده‌ماهه منتهی به این ماه نسبت به دوره مشابه در سال قبل، ۲۹.۹ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۳۰.۴ درصد)، 0.5واحد درصد کاهش داشته است. به‌عبارتی، میانگین نرخ دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به‌ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در 12 ماه منتهی به اسفند سال گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۲۹.۹ درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم سالانه با ۶۹.۵ درصد مربوط به گروه «ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی‌نشده در جای دیگر» و کمترین تورم سالانه با ۱۷.۵ درصد مربوط به گروه «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی» بوده است.

در اسفند ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده کل بخش برق نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه)، ۱.۵ درصد بوده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (3 درصد)، ۱.۵ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین میانگین نرخ دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به‌ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در اسفند ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل، ۱.۵ درصد افزایش دارد. در فصل موردبررسی، تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده بخش برق نسبت به ماه قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به‌ترتیب ۰.۳، ۲.۸- و ۱۱ درصد بوده است. در ماه اسفند ، درصد تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده کل بخش برق نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۳ درصد محاسبه شده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۴۰.۹ درصد)، ۲.۱ واحد درصد افزایش داشته است. به‌عبارتی، میانگین نرخ دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به‌ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در اسفند ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۳ درصد افزایش دارد. تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده بخش برق در ماه مورد بررسی نسبت به ماه مشابه سال قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به‌ترتیب ۳۹.۲، ۳۶.۵ و ۵۸.۹ درصد بوده است.

در اسفند سالی که سپری شد، درصد تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده کل بخش برق در 12ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۴۹.۸ درصد بوده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۴۸.۳ درصد)، 1.5واحد درصد افزایش داشته است. همین‌طور میانگین نرخ دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به‌ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در 12ماه منتهی به اسفند پارسال نسبت به دوره مشابه ماه قبل، ۴۹.۸ درصد افزایش دارد. همچنین تغییرات میانگین شاخص نرخ تولیدکننده بخش برق در 12 ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه در سال قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به‌ترتیب ۵۲.۱، ۵۰ و ۴۸ درصد بوده است.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/48awbk