دوشنبه 31 اردیبهشت 1403 - 20 May 2024
کد خبر: 20711
تاریخ انتشار: 1401/09/08 09:20
توسعه زیرساخت‌های کرمانشاه در دستور کار ایمیدرو قرار گرفت

تکیه‌بر ظرفیت‌های معدنی باهدف اشتغالزایی

ایران از ظرفیت‌های غنی معدنی برخوردار است. این ظرفیت‌ها در مناطق مختلف کشور پراکنده‌شده‌اند و امکانی برای توسعه صنعتی و اقتصادی استان‌های مختلف را فراهم می‌کنند.

ایران از ظرفیتهای غنی معدنی برخوردار است. این ظرفیتها در مناطق مختلف کشور پراکندهشدهاند و امکانی برای توسعه صنعتی و اقتصادی استانهای مختلف را فراهم میکنند. بااینوجود بهرهمندی از ظرفیتهای معدنی به الزاماتی نیاز دارد. ازجمله آنکه فرآیندهای نخست اکتشاف بسیار پرهزینه هستند و ریسک بالایی به همراه دارند. علاوه بر این بسیاری از ذخایر معدنی در مناطق دورتر از شهرها واقعشدهاند و درنتیجه فاقد امکانات زیرساختی مناسب هستند. بنابراین توسعه زیرساختهای کشور برای بهرهمندی هرچه بیشتر از این ذخایر ضروری به نظر میرسد.

توسعه زیرساختهای یادشده از یکسو بهمنزله ایجاد فرصتی برای اشتغالزایی است. از سوی دیگر نیز امکانی را برای توسعه مناطق شهری فراهم میکند. با به بهرهبرداری رسیدن ظرفیتهای معدنی موقعیتهای شغلی جدید و متعددی ایجاد میشود که درنهایت به نفع اقتصاد کشور خواهند بود. در این میان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بهعنوان متولی بخش معدن کشور وظیفه رونقبخشی به این ظرفیتهای غنی معدنی را بر عهده دارد. چنانچه این سازمان در اجرای وظایف خود متعهد باشد، شاهد اتفاقات ویژه و توسعه قابلتوجهی در مناطق مختلف کشور خواهیم بود.

توسعه زیرساختها در کرمانشاه

وجیهاله جعفری در دیدار با نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی هدف از توسعه زیرساختهای این استان را ایجاد اشتغال عنوان کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، وجیهاله جعفری رئیس هیات عامل این سازمان در نشست با محمد رشیدی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی به اشاره به تفاهمنامه میان ایمیدرو و استانداری کرمانشاه، اظهار کرد: با توجه به نیاز مبرم استان کرمانشاه به اشتغالزایی، به دنبال توسعه زیرساختهای این استان هستیم. بدون تردید تحقق این هدف موقعیتهای شغلی متعددی را در کشور ایجاد میکند.

وی افزود: ایجاد زیرساختها بهتنهایی منجر به اشتغالزایی بالا نمیشود اما تقویت این بخش بهمنظور کمک به توسعه صنعتی استان ضروری بوده اما زمینه ایجاد اشتغال را فراهم خواهد کرد.

رئیس هیات عامل ایمیدرو اعلام کرد: در حوزه فعالسازی معادن کوچک ۲ بسته سرمایهگذاری در قالب ۱۴ محدوده معدنی در شهرستانهای کرمانشاه، سنقر، کرند غرب و اسلامآباد غرب برای برگزاری مزایدههای عمومی در حال آمادهسازی است.

جعفری افزود: ایمیدرو در راستای جذب سرمایهگذاری و ایجاد ارزشافزوده در استانهای کرمانشاه و ایلام، آگهی فراخوان خواهد داد.

جعفری خبر داد: همچنین در فاز دوم ظرفیتیابی معدنی در استان کرمانشاه ۴ محدوده امیدبخش در شهرستانهای پاوه، سنقر، هرسین و صحنه، شناساییشده است.

 عدالت در توزیع زیرساختها و اشتغال

محمد رشیدی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در این نشست ضمن تشکر از اقدامات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران برای پیگیری اجرای تفاهمنامه یادشده، تصریح کرد: نیازمند عدالت در توزیع زیرساختها، امکانات و اشتغال هستیم. کرمانشاه با بیشترین آمار بیکاری در کشور نیاز به توسعه زیرساختها و رشد نرخ اشتغال دارد.

وی یادآور شد: این استان ۳۷۰ کیلومتر مرز زمینی دارد. بیشترین صادرات غیرنفتی کشور از مرز پرویزخان در شهرستان قصر شیرین انجام میگیرد. باوجود تمام ظرفیتهای یادشده، این استان همچنان از امکانات زیرساختی مناسب محروم است. علاوه بر این باید اقرار کرد که بیشترین نرخ بیکاری کشور به این استان اختصاص دارد.

حمایت از ۱۰۸ معدن در کرمانشاه

فرید دهقانی، مدیرعامل صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی نیز خاطرنشان کرد: صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی تا سال ۱۳۹۹ برابر ۱۰۸ معدن در استان کرمانشاه را موردحمایت خود قرار داده است. از این میزان ۳۵ معدن برای افزایش و توسعه بهرهبرداری و ۷۳ معدن نیز برای اکتشافات تکمیلی خود از این صندوق تسهیلات دریافت کردهاند.

وی ادامه داد: اما متاسفانه طی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تنها ۳ معدن برای استفاده از تسهیلات این صندوق مراجعه کردهاند که در حوزههای شن و ماسه، قیر طبیعی و سنگ لاشه فعالیت داشتهاند.

دهقانی یادآور شد: با توجه به افزایش سرمایه این صندوق طی سال گذشته، فرصت مناسبی برای استفاده معدن داران در جهت توسعه فعالیتهای خود فراهمشده است.

سخن پایانی

استان کرمانشاه از ظرفیتهای ویژهای در بخش معدن و صنایع وابسته به آن برخوردار است.

 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به دنبال آن است که با برگزاری مزایده، معادن کوچک این استان را فعالسازی کند.

 آغاز به کار استخراج و برداشت از این ذخایر نیازمند تأمین زیرساختهای مناسب در استان کرمانشاه است.

تأمین این نیاز از یکسو زمینه توسعه صنعتی و اقتصادی استان کرمانشاه را فراهم میکند. از سوی دیگر نیز توسعه زیرساخت در حوزههای مختلف انرژی، راه و ... بهمنزله جذب سرمایه قابلتوجه به این استان و حتی اشتغالزایی گسترده در آن دارد.

 توجه به این نکته ضروری به نظر میرسد که استان کرمانشاه بیشترین آمار بیکاری را در کشور به خود اختصاص داده است.

بنابراین تکیهبر ظرفیتهای معدنی این استان و همکاری نهادهای مربوطه میتواند نقش موثری در رفع چالشهای این استان و اشتغالزایی ایفا کند.

 قدم نخست در این مسیر جذب سرمایه است.

در گام بعدی نیز باید با توسعه زیرساختها، امکان بهرهمندی از ظرفیتهای معدنی فراهم شود. بدین ترتیب مشکلات در حوزههای مختلف صنعتی، اقتصادی و حتی اجتماعی مرتفع خواهند شد.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3ke8pd