یک‌شنبه 06 خرداد 1403 - 26 May 2024
کد خبر: 108152
تاریخ انتشار: 1403/01/28 11:36
برای دومین مرتبه پیاپی در بین سازمان‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بانک رفاه کارگران دستگاه برتر در پیشبرد برنامه‌های تحولی معرفی شد

به دنبال اجرای اقدامات توسعه‌ای گسترده و تحول‌گرا در سال‌های اخیر، بانک رفاه کارگران برای دومین مرتبه پیاپی به عنوان دستگاه برتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیشبرد برنامه‌های تحولی معرفی شد.
بانک رفاه کارگران دستگاه برتر در پیشبرد برنامه‌های تحولی معرفی شد

به دنبال اجرای اقدامات توسعه‌ای گسترده و تحول‌گرا در سال‌های اخیر، بانک رفاه کارگران برای دومین مرتبه پیاپی به عنوان دستگاه برتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیشبرد برنامه‌های تحولی معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این بانک براساس شاخص‌های دوازده‌گانه تعیین شده به منظور ارزیابی عملکرد در خصوص میزان پیشرفت برنامه‌های تحولی در سازمان‌های تابعه این وزارتخانه، با کسب بالاترین امتیاز (100 درصد) در بین 10 سازمان، بانک و صندوق زیرمجموعه، برای بار دوم حائز رتبه نخست شد

بر اساس این گزارش، "تدوین نظام انگیزشی کارکنان فعال در برنامه‌های تحولی"، "اجرای مرحله اول از پرداخت مزایای انگیزشی بر اساس عملکرد"، "رفع نواقص احتمالی و به‌روزآوری نظام انگیزشی برای اجرای مرحله دوم"، "شناسایی فرایندهای کلیدی متناظر با اجرای برنامه‌های تحولی"، "تعیین شاخص های کلیدی عملکرد، سامانه‌های فناوری اطلاعات و گلوگاه‌های فساد مرتبط با هر فرایند کلیدی"، "اندازه‌گیری شاخص‌های کلیدی عملکرد وضع موجود و مقدار هدف‌گذاری شده تا پایان سال 1402"، "برنامه‌ریزی و اقدام جهت اصلاح فرایندهای کلیدی"، "تهیه فهرست مهم‌ترین قوانین و مقرراتی که باید برای اصلاح فرایند مورد بازنگری قرار گیرند"، "شناسایی مسائل و چالش‌های مرتبط با برنامه‌های تحولی و تعیین موضوعات و محورهای اجرای نظام پیشنهادها"، "برگزاری فراخوان پیشنهادها برای حل مسائل مرتبط با برنامه‌های تحولی"، "ارزیابی و انتخاب پیشنهادهای برتر" و "پرداخت پاداش به نفرات برتر و تدوین برنامه‌ی عملیاتی برای اجرای پیشنهادهای منتخب"، این شاخص‌های دوازده‌گانه را تشکیل می‌دهند.

شایان ذکر است، طراحی و اجرای برنامه تحولی این وزارتخانه از ابتدای سال 1402 با الگوی متفاوت و برمبنای سه محور اصلی "طراحی و اجرای نظام انگیزشی کارکنان فعال در برنامه تحولی"، "شناسایی و بهبود فرایندهای کلیدی" و "طراحی و اجرای نظام پیشنهادها با اولویت برنامه‌های تحولی" در دستور کار قرار گرفته است.


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/39blpo