جمعه 31 فروردین 1403 - 19 Apr 2024
کد خبر: 36066
نویسنده: مجید گودرزی
تاریخ انتشار: 1401/12/09 04:52

سهم‌خواهی از کیک اقتصاد

مجید گودرزی- کارشناس اقتصاد
سهم‌خواهی از کیک اقتصاد

 تورم افسار گسیخته چندین دهه است که اقتصاد را بشدت میآزارد و مردم هر ساله بخش مهمی در ثروت خود را از دست میدهند. عجیب آنکه ما در شرایط رونق تورم داریم و در شرایط رکود هم تورم داریم. دلایل زیادی برای تورم وجود دارد از سیاست خارجی گرفته تا افزایش نقدینگی و تورم انتظاری.بدون شک دولتها و بانکها با چاپ پول و مالک شدن دارایی مردم، بدون زحمت، دست به دزدی میزنند. دارایی حق مردم است و نباید تنها با چاپ پول و افزایش نقدینگی، کسی یا کسانی صاحب آنها شوند.تورم یک بیماری اقتصادی است که در کمال تأسف و تعجیب ایرانیها بخش مهمی از سرمایههای خود را در این بیماری اقتصادی سرمایهگذاری میکنند. میخرند و نگه میدارند تا گران شود و تصور میکنند با کاهش عرضه و بالا رفتن قیمتها، سود میکنند. این یک حماقت محض و ظلم به هموطنان است.

روی دیگر سکه آن است که کمتر مورد توجه است آنکه هر کس قادر است تنها یک یا چند کالا یا خدمت را به جامعه عرضه کنند و هزاران کالا یا خدمت را باید از همین بازار خریداری کنند و بدون شک سود سرمایهگذاران در تورم صفر یا منفی خواهد بود. در این آشفته بازار همه تلاش میکنند گران تر بفروشند و همه تحت فشار قرار گرفتهاند.بخش مهم دیگری از تورم، تورم انتظاری است. این تورم انتظاری بارها توسط مقامات کشورهای غربی با وارد کردن شوکهای سیاسی، اتفاق افتاده و در بسیاری از موارد بیشتر منشا تهدید داشته و عملا کمبودی در بازار نبوده اما تورم انتظاری ایجاد شده است.استقبال از تورم بخش دیگری از گرفتاری اقتصاد ایران است. معمولا در تمام جوامع هنگام بروز تورم، تقاضای آن کالا کم میشود. اما در ایران تقاضا بشدت افزایش مییابد و وضع بدتر میشود. بسیاری از اقتصادهای دنیا قادر به پاسخگویی به تقاضای انفجاری شبیه ایران را نیستند.

اما راهکار چیست؟

ما قادر نیستیم تورم عمومی در تمام کالاها و خدمات را با نخریدن پاسخ دهیم. اما قادریم با صنایع و تولیداتی که بیشترین تورم را ایجاد میکنند، آنهم بدون دلیل موجه، با نخریدن مقابله جدی کنیم. این باعث خواهد شد که صنایع مختلف تلاش کنند در صدر فهرست تورمسازان نباشند و رو در روی مردم قرار نگیرند.ضربه به محصولاتی که حقوق مصرفکننده را رعایت نمیکنند، باعث تلاش برای پایین نگه داشتن قیمتها میشود. در اصل بسیاری از نیازها غیر ضرور هستند و قابلیت به تعویق انداختند و حتی حذف از سبد خرید را دارند.اکنون تولیدکنندگان و توزیعکنندگان قادرند هزینههای اضافی خود را که برخی از آنها نتیجه رقابت ناسالم میباشد، مثل هزینه اجاره را به مصرفکننده نهایی منتقل کنند.

بخش توزیع ما اکنون تا جایی قیمتها را بالا میبرد که فروش متوقف شود و این بخش اکنون دیوار بلندی بین تولید و مصرف بهوجود آورده است. در این بازار نه نظارتی هست و نه رقابتی. رقابت قادر است خیلی از واحدها را و رفتارها را حذف کند.از سوی دیگر سود سرشار و بدون حساب و کتاب بخش توزیع، باعث ایجاد نرخ نجومی واحدهای تجاری شده است. مقابله بخشی با تورم عمومی میتواند باعث تنبیه اصنافی شود که اکنون به شدت تلاش میکنند بدون زحمت سهم بیشتری از کیک اقتصاد را به خود اختصاص دهند.


نویسنده:
کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/2rbmmy