-
کد خبر: 88422
تاریخ انتشار: 1402/04/05 04:29

مزایده شرکت جهان فولاد سیرجان جهت مقدار 840 آرگون، 1580 تن اکسیژن و 600 تن نیتروژن مازاد

مزایده شرکت جهان فولاد سیرجان جهت مقدار 840 آرگون، 1580 تن اکسیژن و 600 تن نیتروژن مازاد


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4yap7a