-
کد خبر: 88634
تاریخ انتشار: 1402/04/07 09:05

احداث یک باب مسجد در مسکن مهر شیوا راه و شهرسازی استان تهران

احداث یک باب مسجد در مسکن مهر شیوا راه و شهرسازی استان تهران


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4jpjqe