-
کد خبر: 89768
تاریخ انتشار: 1402/04/21 05:57

مناقصه عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران جهت تکمیل عملیات مجتمع فرهنگی هنری شهر ری

مناقصه عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران جهت تکمیل عملیات مجتمع فرهنگی هنری شهر ری


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3w8nvx