چهارشنبه 02 اسفند 1402 - 21 Feb 2024
کد خبر: 98359
تاریخ انتشار: 1402/09/15 03:23

آگهی تجدید مزایده عمومی شرکت کاوند نهان زمین جهت فروش چهار هزار تن آهن اسفنجی به روش کوره تونلی و دو هزار تن بریکت سرد

آگهی تجدید مزایده عمومی شرکت کاوند نهان زمین جهت فروش چهار هزار تن آهن اسفنجی به روش کوره تونلی و دو هزار تن بریکت سرد


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3kxolx