چهارشنبه 15 آذر 1402 - 06 Dec 2023
تاریخ انتشار: 1402/07/04 16:30
کد خبر: 94235

مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه تعمیر و نگهداری معابر، پل ها، شبکه هدایت آب های سطحی منطقه گل گهر

مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه تعمیر و نگهداری معابر، پل ها، شبکه هدایت آب های سطحی منطقه گل گهر


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3kgab8