چهارشنبه 09 خرداد 1403 - 29 May 2024
کد خبر: 108839
تاریخ انتشار: 1403/02/03 03:43

مناقصه عمومی احداث راه های داخلی سایت 47 هکتاری نهضت ملی مسکن پیشوا اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

مناقصه عمومی احداث راه های داخلی سایت 47 هکتاری نهضت ملی مسکن پیشوا اداره کل راه و شهرسازی استان تهران


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/2olkwo