دوشنبه 27 فروردین 1403 - 15 Apr 2024
کد خبر: 97730
تاریخ انتشار: 1402/09/05 09:18

روز نخست نمایشگاه بین المللی ایران متافو و حضور‌شرکت سنگ آهن مرکزی ایران - بافقکپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4bny6e