چهارشنبه 15 آذر 1402 - 06 Dec 2023
تاریخ انتشار: 1402/07/04 16:30
کد خبر: 94233

مناقصه عمومی دو مرحله ای به همراه ارزیابی و بازرگانی انجام خدمات آزمایشگاه مستقر و کنترل کیفیت منطقه گل گهر

مناقصه عمومی دو مرحله ای به همراه ارزیابی و بازرگانی انجام خدمات آزمایشگاه مستقر و کنترل کیفیت منطقه گل گهر


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3ga67z