-
کد خبر: 109312
تاریخ انتشار: 1403/02/11 04:03

مناقصه عمومی تهیه مصالح، ساخت و نصب حفاظ کانال های آبرو کارخانه گندله سازی شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین

مناقصه عمومی تهیه مصالح، ساخت و نصب حفاظ کانال های آبرو کارخانه گندله سازی شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/2llvmk