-
کد خبر: 110146
تاریخ انتشار: 1403/02/25 03:36

مناقصه عمومی مشاوره،‌ تدوین طراحی مفهومی و طراحی تفصیلی شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین

مناقصه عمومی مشاوره،‌ تدوین طراحی مفهومی و طراحی تفصیلی شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4yglzm