پنج‌شنبه 30 فروردین 1403 - 18 Apr 2024
کد خبر: 38977
تاریخ انتشار: 1402/01/26 09:13
گرهی که به دست دانش‌بنیان‌ها باز می‌شود

احیای گردشگری چهارمحال و بختیاری

یک درصد از 7 هزار و ۴۵۹ شرکت دانش‌بنیان ثبت شده کشور در زمینه صنعت گردشگری فعالیت دارند، از سویی دیگر گردشگری طبیعی در کشورمان نیازمند توسعه تجهیزات و زیرساخت‌های جانبی است که تامین آنها از عهده برخی شرکت‌های دانش‌بنیان بر می‌آید.
احیای گردشگری چهارمحال و بختیاری

بیشک ورود شرکتهای دانشبنیان به حوزه گردشگری، میتواند زمینهساز توسعه بیش از پیش این صنعت اشتغالزا و ارزآور به کمک تولید، طراحی، توسعه و نصب تجهیزات و زیرساختهای جوار تفرجگاهی باشد که موجب توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور و استان میشود. برخی از کارشناسان صنعت گردشگری بر این باورند، این صنعت در کشورمان دانشمحور نیست و نتوانسته از توسعه فناوری در سالهای اخیر بهره کافی و کامل را ببرد و به همین خاطر بستر ورود شرکتهای دانشبنیان به این عرصه هنوز فراهم نشده است.

گردشگری محرک اقتصاد سبز استان

با وجود تمام مشکلات حوزه گردشگری و تولید، یک واحد فناور در پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری توانسته در این عرصه گامهای بزرگی بردارد و اُستان را به قطب تولید زیپلاین، سورتمه ریلی و پلهای معلق شیشهای و چوبی در کشور تبدیل کند.زیبلاین نام فعالیت ورزشی و تفریحی است که شامل جابهجای با استفاده از سیم بکسل و تسمههای مخصوص بین ۲ نقطه را میسر میکند و آنرا در گروه تفریحات ورزشی هیجانی طبقه بندی میکنند.

امروزه یکی از جاذبههای ورزشی شهرکرد زیبلاین تولید این واحد فناور است که سرعتی در حدود ۹۵ کیلومتر بر ساعت دارد و تنها زیپلاین موجود در کشور است که ترمز و کنترل سرعت آن در اختیار فرد استفادهکننده قرار دارد. مدیر یک واحد فناور پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری به ایرنا شهرکرد گفت: گردشگری صنعت بزرگی است که میتوان از آن برای توسعه اقتصادی کشور و استان بهره برد و با استفاده از ظرفیتهای طبیعی و تاریخی کشور و استانمان میتوانیم سهم بیشتری از بازار هزار میلیارد دلاری صنعت گردشگری در جهان داشته باشیم.

ابراهیم پاسیار شمس آبادی افزود: جاذبههای طبیعی بکر استان از شاخصههای مهم در رونق صنعت گردشگری چهارمحال و بختیاری است که در صورت سرمایهگذاری، میتوان آنرا به منبع درآمد پایدار برای اُستان تبدیل کرد و گردشگری را محرک اقتصاد سبز اُستان قرار داد. وی تاکید کرد: گردشگری طبیعی نقطه قوت استان در زمینه پذیرش مسافر از داخل و خارج کشور است و تمامی ۱۱ شهرستان استان هر کدام دارای جاذبههای طبیعی گردشگری بسیاری هستند که هرکدام میتواند به منبع درآمد پایداری برای اُستان تبدیل شود.

وی یادآور شد: باید با ایجاد زیرساختها زمینه رشد صنعت گردشگری را فراهم کنیم و از این صنعت برای توسعه اقتصادی کشور و استان بهره ببریم، زیرا طبق آمار موجود هنوز سهم ما از گردشگری بهویژه در بعد بینالمللی آن بسیار ناچیز است.

نگاه نوآورانه به گردشگری

مدیر واحد فناور پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری گفت: در صورتیکه امکانات و تجهیزاتی مانند زیرساختهای ورزشهای هیجانی در کنار جاذبههای طبیعی اُستان ایجاد شود با استقبال گستردهتر گردشگران، ورزش دوستان و علاقهمندان به ورزشهای هیجانی در کنار جاذبههای طبیعی استان مواجه میشویم. پاسیار ادامه داد: با وجود برخورداری بینظیر کشور و استان از ظرفیتهای تاریخی و طبیعی، متاسفانه در بخش صنعت گردشگری نتوانستیم آن طور که بایسته نقش واقعی خود را ایفا کنیم یکی از مهمترین راهکارها برای حل این مشکل و برای ارائه خدمات همه جانبه و جذب گردشگر، ورود شرکتهای دانشبنیان به این صنعت اشتغالزاست.

این فناور یادآور شد: نگاه نوآورانه اساس فعالیت هر شرکت دانشبنیان است و این نگاه در گردشگری میتواند فرصتهای بسیاری را در اختیار کشورمان قرار دهد و نقش کارآفرینان در این عرصه چشمگیر است و این افراد میتوانند با خلاقیت و نوآوری روی خدمات و ظرفیتهای موجود به ایجاد ارزش افزوده بپردازند و زمینه ساز رشد صنعت گردشگری کشور باشند.

پاسیار خاطرنشان کرد: شرکتهای دانشبنیان در کشورهای مطرح گردشگرپذیر با طراحی زیرساختها، جذابیتهایی را برای میهمانان و مسافران ایجاد میکنند تا از این طریق بتوانند زمینه رشد صنعت گردشگری را در کشور خود فراهم کنند.

وی یادآور شد: در سالهای اخیر، شرکتهای دانشبنیان گردشگری در کشورمان به لحاظ کمی و کیفیت رشد داشتهاند ولی تا رسیدن به مرحله مطلوب نیاز به برنامهریزی و حمایت وجود دارد و هنوز شاهدیم که برای دریافت مجوز جهت ارائه خدمات کاغذبازی زیادی صورت میگیرد.

 وی تصریح کرد: صدور خدمات دانشبنیان در زمینه گردشگری نه تنها به رشد فرصتهای گردشگری در کشور و استان کمک میکند بلکه میتواند درآمدی برای شرکتها دانشبنیان در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی داشته باشد. درهمین راستا تاکنون ۲ زیپلاین در سلیمانیه عراق و مسقط عمان نیز احداث شده است.

پاسیار با تاکید بر حمایت از دانشبنیانها و متقاضیان سرمایهگذاری و ضرورت سرعت در پاسخگویی استعلامها گفت: بسیاری از ادارات حتی جواب استعلامات مرتبط با مجموعه ما را نمیدهند و این برای اُستانی که میخواهد جذب سرمایه کند، صحیح نیست و بیشک احداث این مجموعههای میتواند به توسعه استان سرعت ببخشد.

گلایه از تاخیر در پاسخ به استعلامهای سرمایهگذاری

سرپرست معاونت گردشگری و سرمایهگذاری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گفت: استعلامهای واحد فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان و فعال در زمینه گردشگری برای دستگاههای متولی ارسال شده ولی متاسفانه برخی از این دستگاهها هنوز به این نامهها و استعلامها پاسخی ندادهاند. مرتضی محمدیان دهکُردی ادامه داد: تاخیر دستگاههای متولی در پاسخ به استعلامهای متقاضیان تاسیس مراکز گردشگری با جدیت پیگیری میشود و ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان از ورود بخش خصوص بهویژه شرکتهای دانشبنیان به حوزه گردشگری استقبال میکند.وی افزود: چهارمحال و بختیاری با افزون بر ۸۰۰ جاذبه گردشگری یکی از بهترین مکانها برای سرمایهگذاری در زمینه گردشگری است و میتواند به بهترین مقصد برای مسافران و گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شود. محمدیان یادآور شد: ظرفیتها و قابلیتهای چهارمحال و بختیاری در بخشهای مختلف گردشگری از جمله طبیعی، تاریخی، ورزشی، مذهبی و سلامت جایگاه سرمایهگذاری در این استان را متنوع و دارای اهمیت خاص کرده است که میتوان از این ظرفیت برای توسعه استان بهره برد. وی اظهارکرد: تاسیس سفرهخانه سنتی، اقامتگاه بومگردی، مجتمع گردشگری و هتلها ظرفیت استان در پذیرش مسافر را افزایش میدهند و میتوانند زمینه ساز ایجاد اشتغال برای هماستانیها باشد.

توجه به ظرفیت واحدهای فناور

مسئول مرکز رشد واحدهای فناور چهارمحال و بختیاری گفت: پارک علم و فناوری استان در حوزه فناوری و نوآوری ترجیح میدهد هیچگاه از کلماتی مانند نخستین و بزرگترین استفاده نکند زیرا احتمال انجام کاری حتی در مقیاس کوچک در گذشته وجود دارد ولی این واحد فناور دارای رزومه قوی در انجام پروژههای متعدد در داخل و خارج کشور است. محمد جواد اعرابی افزود: کارهای انجام شده توسط این واحد فناور، دارای نوآوریهای بالایی است و روش ارائه شده توسط این شرکت دانشبنیان میتواند زمینه تولید زیرساختهای جذاب برای توسعه گردشگری طبیعی را در استان و کشور فراهم کند. اعرابی یادآور شد: واحدهای فناور چهارمحال و بختیاری دارای ظرفیتهای خوبی در زمینه ایدهپردازی و شناسایی معضلات و مشکلات هستند و میتوانند با تولید محصولات دانشبنیان و یا ارائه راهکارهای مبتنی بر دانش گامهای بزرگی برای رفع آنها بردارند.  اعرابی خاطرنشان کرد: شرکتهای دانشبنیان به ویژه شرکتهای فعال در زمینه گردشگری میتوانند از منابع و حمایتهای مالی صندوق شکوفایی و نوآوری ریاست جمهوری استفاده کنند که ابزار مالی مهمی برای تامین هزینههای تولید در شرکتهای دانشبنیان است و مقدمات تبدیل شدن این واحد فناور به شرکت دانشبنیان انجام شده است.

سخن پایانی

درحال حاضر بیش از ۱۷۰ شرکت دانشبنیان پارک علمو فناوری چهارمحال و بختیاری برای ۹۰۰نفر اشتغالزایی کردهاند. وجود بیش از ۸۰۰ جاذبه گردشگری در ۱۱ شهرستان چهارمحال و بختیاری در فصول مختلف سال پذیرای مسافران و طبیعت گردان فراوانی است که توسعه زیرساختهای گردشگری به کمک شرکتهای دانشبنیان میتواند زمینهساز گسترش این صنعت در استان و کشور باشد.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/2axn5y