روزنامه امروز

یادداشت مدیرمسئول

چرا به روابط عمومی نیاز داریم؟

چرا به روابط عمومی نیاز داریم؟

هفته گذشته از الزام توجه به روابط‌عمومی در شرایط امروز ایران به‌ویژه حوزه بزرگی چون صنعت، معدن و تجارت نوشتم و تاکید کردم که بعد از گذشت صد سال از پیدایش روابط‌عمومی علمی در جهان...

tejaratb.png

sanatp.png

gostaresh.png

چندرسانه‌ای