روزنامه امروز

یادداشت مدیرمسئول

این دیگر عوارض نیست، جریمه خروج از کشور است

این دیگر عوارض نیست، جریمه خروج از کشور است

عوارض خروج از کشور به‌سادگی ۳ برابر اعلام‌شده و از ۷۵ هزار تومان برای هر نفر به ۲۲۰ هزار تومان تغییر کرده است. البته این مبلغ برای سفر دوم به میزان ۵۰ درصد افزایش پیدا...

tejaratb.png

sanatp.png

gostaresh.png

چندرسانه‌ای