شنبه 04 آذر 1402 - 25 Nov 2023
تاریخ انتشار: 1402/02/30 05:19
مدیرعامل فولاد خوزستان:
کد خبر: 41022

استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر براساس مطالعه اقلیم خوزستان به مرحله اجرا درآید

در نخستین جلسه راهبردی استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در شرکت فولاد خوزستان، مدیرعامل بر استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا در این حوزه تاکید کرد و اظهار داشت: محدودیت‌های ناشی از برق طی دو سال گذشته ضررهای جبران‌ناپذیری را به تولید شرکت وارد نموده و بدیهی‌ است که برای جبران این خسارت‌ها، باید مدل‌های جایگزین نوین تولید برق در دنیا را در دستور کار قرار دهیم.

در نخستین جلسه راهبردی استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در شرکت فولاد خوزستان، مدیرعامل بر استفاده از تکنولوژیهای روز دنیا در این حوزه تاکید کرد و اظهار داشت: محدودیتهای ناشی از برق طی دو سال گذشته ضررهای جبرانناپذیری را به تولید شرکت وارد نموده و بدیهی است که برای جبران این خسارتها، باید مدلهای جایگزین نوین تولید برق در دنیا را در دستور کار قرار دهیم.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی، در این جلسه که با حضور محمد نیکوکار قائممقام مدیرعامل در امور بهرهبرداری و توسعه، محمود لندی معاون بهرهبرداری، مهران خرمنیا معاون فناوری، میثم شهنیانی معاون طرح و توسعه، عبدالحسن امیرغلامی و سعید قاسمزاده مشاوران مدیرعامل و جمعی از مدیران فولاد خوزستان برگزار گردید، ضمن ارائه گزارشی مکتوب از آخرین وضعیت پروژههای تجدیدناپذیر در کشور، سرمایهگذاری در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

امین ابراهیمی ضمن تاکید بر تسریع ایجاد کارگروه انرژیهای تجدیدپذیر در شرکت فولاد خوزستان گفت: ظرف دو الی سه هفته آینده گزارش تکمیلی با در نظر داشتن مطالعات زمینشناسی و اقلیمشناسی استان خوزستان در این خصوص تهیه و جهت تصویب آن در هیاتمدیره ارائه گردد.

وی افزود: این حرکت جدید و نو در فولاد خوزستان میبایست با آخرین تکنولوژی روز دنیا همراه باشد. استفاده از مدلهای بادی، خورشیدی و خورشیدی شناور به عنوان با اهمیتترین مدلهای انرژی تجدیدپذیر بهشمار میروند.

ابراهیمی در پایان اظهار داشت: با ورود هوش مصنوعی به عرصه تکنولوژی، سرعت تغییر در این حوزه صدچندان شده و به زودی شاهد تغییر در حوزههای انرژی تجدیدپذیر دنیا خواهیم بود. از امروز این سنگ بنا در فولاد خوزستان ایجاد میشود تا نسلهای آینده بتوانند از آن استفاده کنند.

مهران خرمنیا معاون فناوری با تاکید بر مقرون به صرفه بودن این تکنولوژیها و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر به جای دیماند شبکه برق سراسری اظهار داشت: ضرر و زیان محدودیتهای برق علاوه بر چالش تولید برای شرکت و کاهش دیماند فولاد خوزستان در آینده، سبب میشود سرمایهگذاری و حرکت به سمت این مدل نوین از انرژیها در فولاد خوزستان با اهمیت بیشتری دنبال شود.گزارش خبرنگار ما حاکی است، در ابتدای این جلسه بررسیهای فنی و اقتصادی انجام شده در معاونت فناوری بهوسیله کامران طاهر مدیر تحقیقات، تکنولوژی و بهینهسازی ارائه گردید.

گفتنی است، در جلسه یاد شده که روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشتماه ۱۴۰۲ در سالن کنفرانس ساختمان سردار شهید حاجقاسم سلیمانی برگزار شد، مسئولان فولاد خوزستان پیشنهادات و راهکارهای خود را ارائه کردند.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4yjlza