یک‌شنبه 06 اسفند 1402 - 25 Feb 2024
کد خبر: 35924
نویسنده: کیمیا ملکی
تاریخ انتشار: 1401/12/07 08:11
در بررسی مشکلات میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران مطرح شد

نقطه‌ای زیر پونز نقشه شهرداری

مدت کمی از گله و شکایت‌های شهروندان از آقای شهردار در زمینه کیفیت خدمات‌رسانی در روزهای برفی می‌گذرد.
نقطه‌ای زیر پونز نقشه شهرداری

مدت کمی از گله و شکایتهای شهروندان از آقای شهردار در زمینه کیفیت خدماترسانی در روزهای برفی میگذرد. در کنار مسائلی از این دست،  مشکلاتی چون مدیریت بد ترافیکهای شهری تا بینظمی مترو، هر روز شهروندان  را با چالشی نو دست به گریبان میکند. نارضایتیها به همین جا ختم نمیشود و هر بار نسخهای دیگر رو میشود. این بار به سراغ برگی دیگر از دفتر عدم مدیریت موثر شهرداری تهران رفتیم.مدیریت ضعیف پسماند برای میدان مرکزی میوه و ترهبار موجب نارضایتی بسیاری از فعالان این حوزه شده است. متاسفانه میدان مرکزی میوه و ترهبار تهران دارای مشکلات بسیاری است، با این حال بهنظر میرسد به حال خود رها شده است.ظاهرا در نقشه شهرداری تهران از این شهر نقطهای که از قضا میدان مرکزی میوه و ترهبار در آن قرار گرفته، زیر پونز است که هیچ رسیدگی به آن نمیشود. صمت در این گزارش به بررسی مشکلات موجود در میدان مرکزی میوه و ترهبار پرداخته است.

پرداخت چندباره هزینه به یک سازمان!

ایوب فصاحت، مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار چندی پیش با بیان اینکه بهای خدمات میدان مرکزی میوه و ترهبار افزایش یافته، گفت: مجموع درآمد ما در میدان مرکزی میوه و ترهبار تهران نزدیک ۴۰ میلیارد تومان است، اما در مجموع ۴۳ میلیارد تومان هزینه به غیر از هزینه خدمات انجام میشود که وقتی بر مساحت ۴۴ درصدی از کل میدان مرکزی تقسیم میکنیم ۱۹ میلیارد تومان است و بهدنبال این هستیم که این هزینه را که مسبوق به سابقه بوده و دریافت میشده، دریافت کنیم. ۱۹ میلیارد تومان را بر مساحت تقسیم کردیم که برای هر مترمربع ۳۵ هزار تومان خواهد بود و بهنظر ما عدد عادلانهای است. در سال ۱۴۰۱ حجرههای هر تیپ ۲ تا ۳ میلیون تومان افزایش عوارض داشتند و برای سال ۱۴۰۲ نیز افزایش بیش از ۳۰ درصدی را پیشنهاد دادهایم، این در حالی است که فعالان میدان مرکزی میوه و ترهبار سوال دارند که چرا باید هزینه پسماند را ۲ بار، یک بار به شهرداری و بار دیگر سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار پرداخت کنند؟ چرا باید افراد همزمان به دو سازمان که نهادهایی اصلی و تابع هستند به عناوین مختلف هزینه پرداخت کنند؟ این در حالی است که فعالان میدان مرکزی میوه و ترهبار معتقدند شهرداری منطقه ۱۹ هیچگونه خدماتی در این میدان ارائه نمیکند. کلانشهر تهران به لحاظ وسعت چند هزار هکتاری و جمعیت بیش از ۱۰ میلیون نفری همواره باید در حوزه خدمات شهری آماده باشد، چراکه گاهی کوچکترین ناکارآمدیها، هزینههای سنگینی را برای مدیریت شهری به همراه دارد و موجب نارضایتی شهروندان میشود. از جمله موضوعاتی که باید با دقت مورد رصد، پیگیری و اصلاح مدیریت شهری قرار گیرد، موضوع پسماند است. مدیریت مطلوب انتقال و بهرهبرداری از ظرفیت پسماندهای خشک و تر در شهر تهران از ضروریاتی است که میتواند منافع فراوانی را برای شهروندان بههمراه داشته باشد.

شهردار تهران به داد میدان مرکزی میوه و ترهبار برسد

مصطفی دارایینژاد، رئیس اتحادیه بارفروشان تهران ضمن انتقاد از دریافت هزینه پسماند به صمت گفت: طبق قانون میدان مرکزی میوه و ترهبار باید فقط به یک جا عوارض پسماند بدهد، اما در حال حاضر هم شهرداری منطقه ۱۹ و هم سازمان میادین از اتحادیه بارفروشان از ما عوارض پسماند دریافت میکنند، این در حالی است که شهرداری منطقه ۱۹ تنها پول را دریافت میکند و در قبال آن کاری انجام نمیدهد. ما اعتراض خود را درباره این موضوع به شورای شهر ابلاغ و مصوبهای از شورای شهر دریافت کردیم تا تنها فقط به یک نهاد عوارض پسماند پرداخت کنیم، اما شهرداری تمکین نمیکند. متاسفانه در حال حاضر سازمان میادین با هدف  فرار از اجرای مصوبه شورای شهر عنوان «پسماند» را در فیش به  «خدمات» تغییر داده که این عمل غیرکارشناسی و غیرقانونی است.

وی درباره مشکلات میدان مرکزی میوه و ترهبار با شهرداری تهران، اظهار کرد: میدان مرکزی میوه و ترهبار تهران دارای ۱۳۶۰ حجره است و تمامی این حجرهها دارای یک کنتور آب، یک کنتور برق و یک کنتور گاز هستند. آیا غیر از این است که بابت هر حجره، اجارهبها بهصورت تمام و کمال  توسط شهرداری دریافت میشود؟ آیا غیر از این است که تمام حجرهها عوارض پسماند پرداخت میکنند؟ آیا غیر از این است که هر یک از حجرهها دارای پروانه کسب هستند؟ پس چرا به مسائل و مشکلات آنها توجهی نمیشود؟ شهرداری سالانه هزینه سنگینی از تمامی صاحبان واحدهای صنفی برای ساماندهی این میدان دریافت میکند اما دریغ از کوچکترین هزینه برای ساماندهی این فضای بزرگ که آمادگی کامل خود را برای همکاری با سازمانها و شهرداری بارها اعلام کرده است.

بنیاد شهید وارد میدان شد!

رئیس اتحادیه بارفروشان تهران با اشاره به مشکل دیگری که میدان مرکزی میوه و ترهبار با آن روبهرو است، افزود: زمینهای میدان میوه و ترهبار مرکزی متعلق به شهرداری است، اما اکنون بنیاد شهید ادعای مالکیت آن را دارد. بر این اساس یعنی شهرداری مال غیر را به فروش گذاشته است. مالکان حجرههای میدان مرکزی میوهو ترهبار، از شهرداری سند سرقفلی دارند، اما بنیاد شهید معتقد است بخشی از زمینهای این میدان متعلق به این ارگان است. متاسفانه در حال حاضر برای بیش از ۲۰۰ مالک در میدان مرکزی میوه و ترهبار اخطار خلعید آمده که با برگزاری جلسههای متعدد قرار است آقای زاکانی مشکل را حل کند که تاکنون موضوع به نتیجه خاصی نرسیده است. این چالشی بزرگ برای صنف ما است که امیدواریم حل شود.

شهرداری چرا نمیفروشد؟

دارایینژاد با بیان درخواستی از شهرداری تهران اظهار کرد: غرفهداران میدان مرکزی میوه و ترهبار در حال حاضر تنها سرقفلی ملک موردنظر را در اختیار دارند و ملکیتی وجود ندارد. خواسته ما این است ملکیت این زمینها را با نرخ روز به ما واگذار کنند. ما در این میدان ۱۳۶۰ حجره داریم که حاضریم همه آن را از شهرداری با نرخ کارشناسی روز خریداری کنیم.

قیمت جدید میوهها

رئیس اتحادیه بارفروشان تهران با اعلام نرخ جدید میوهها گفت: هماکنون هر کیلوگرم کیوی با نرخ ۱۵ تا ۳۲ هزار تومان، لیموشیرین ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان، نارنگی انشو ۱۰ تا ۳۰ هزار تومان، نارنگی بندری ۲۰ تا ۵۰ هزار تومان، نارنگی تخم پاکستانی ۲۰ تا ۳۵ هزار تومان و نارنگی یافا ۱۰ تا ۲۵ هزار تومان در میدان مرکزی و با احتساب حداکثر ۳۰ تا ۳۵ درصد سود در خردهفروشیها عرضه میشود. همچنین نرخ کنونی هر کیلوگرم موز اکوادور ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان و موز هندی ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان است. گفتنی است نرخ موز تابع نوسانات نرخ ارز است.

بنیاد شهید کوتاه نمیآید

ایوب فصاحت، مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران درباره وضعیت کنتورهای آب و برق این میدان به صمت گفت: کنتور آب و برق در میدان ترهبار برای همه مشترک است و این امکان وجود ندارد که هر حجرهای اشتراکی جداگانه برای این کنتورهای داشته باشد. این موضوع به دلیل این است که غرفهها بهصورت سرقفلی واگذار شدهاند و این امکان وجود ندارد که کنتور آب و برق بهصورت مالکیتی گرفته شود. وضعیت سالهاست که به همین صورت بوده و تغییری در آن اتفاق نیفتاده است. بحث درباره این موارد بیشتر به مالکیت مربوط میشود که مالکیت این مکان در اختیار شهرداری است و سرقفلی در اختیار صاحبان غرفهها قرار دارد.

ادعای بنیاد شهید

فصاحت درباره ادعای بنیاد شهید مبنی بر اینکه بخشی از زمین میدان میوه و ترهبار مرکزی متعلق به این نهاد است، اظهار کرد: جلساتی درباره وضعیت زمینها برگزار شده، اما بنیاد شهید در این زمینه کوتاه نمیآید. گفته میشود باید زمینها بهصورت تجاری قیمتگذاری شود، این در حالی است که مشکلات این حوزه در حال پیگیری و حل شدن است. در هر حال در این باره مشکلی برای حجرهداران وجود ندارد و چالشها رفع خواهد شد. برخی از غرفهداران فکر میکنند که باید خودشان با بنیاد شهید طرف شوند، در حالی که غرفهداران حق سرقفلی دارند و مالکیت با شهرداری است.

وی درباره جمعآوری پسماند و پرداخت عوارض آن نیز بیان کرد: هیچ مشکلی در زمینه جمعآوری پسماند وجود ندارد. روزانه ۸۰ تن پسماند تولید میشود و باید هزینه انتقال این پسماند داده شود. شورا مصوب کرده عوارض پسماند باید پرداخت شود. پرداخت عوارض پسماند یک مورد قانونی است و باید اجرایی شود. البته این هزینه را هم سازمان مدیریت میادین میوهو ترهبار و هم شهرداری منطقه دریافت میکند که ما میخواهیم این دو پرداختی یکجا انجام شود و این کار هم صورت میگیرد.

درآمدهای چندین میلیاردی

فصاحت با اشاره به درآمد بالای میدان مرکزی میوه و ترهبار اظهار کرد: میدان میوه و ترهبار مرکزی یک محیط اقتصادی با درآمد بسیار بالا است و اگر هزینههای مرتبط با این محیط پرداخت نشود کار پیش نمیرود. گردش مالی این محیط اقتصادی در ماه چندین هزار میلیارد تومان است.

دلالی زیاد است

مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران درباره برنامههای سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: مشکلاتی وجود دارد که برای سال آینده آنها را هم رفع خواهیم کرد. یکی از این مشکلات آبمیوهگیری جلوی مغازهها است. برخی جلوی مغازههای خود را به ۴ یا ۵ نفر اجاره میدهند و ماهانه ۱۰ میلیون تومان دریافت میکنند. بهنوعی یک فضای دلالی ایجاد شده است. این فضای دلالی را باید مدیریت و کمک کنیم مشکلات این حوزه هم حل شود. ترهبار جایی است که باید در آن میوه با کمترین نرخ فروخته شود و فضای مناسبی داشته باشد و ما هم در تلاش برای رفع مشکلات این محیط هستیم. همچنین سال آینده قرار است زمین ترهبار مرکزی آسفالت خوبی شود. تمام چالشهای ذکرشده هم برای سال ۱۴۰۲ برطرف خواهد شد. البته تاکید میکنم باید عوارض پرداخت شود.

سخن پایانی

مشکلات تهران هر روز بیشتر و باوجود افزایش جمعیت مانند سالهای گذشته مدیریت میشود. ظاهرا بهزعم شهرداری همین خردهاقداماتی که انجام شده کفایت میکند. همچنین مسئولان شهرداری معتقدند اگر بابت اقداماتی هرچند جزئی هزینههای سنگینی گرفته میشود، آنقدر درآمد پرداختکنندگان این هزینهها زیاد است که به چشم نمیآید. آنچه از شواهد برمیآید این است که آقای شهردار قرار نیست تلاشی برای رفع مشکلات شهر داشته باشد و همین که بر صندلی مدیریت نشسته، کافی است! به هر حال بهتر است آقای شهردار فکری به حال مشکلات شهر کند؛ قبل از اینکه این شهر شلوغ از پا در بیاید. لازم به ذکر است که خبرنگار صمت برای پیگیری بیشتر این موضوع به سراغ عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران رفت اما ایشان گفتند درباره این موضوع صحبتی نمیکنند. در هر صورت صمت آماده پاسخگویی مسئولان مربوطه درباره این گزارش است.

 


نویسنده:
کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/45rvom