سه‌شنبه 29 خرداد 1403 - 18 Jun 2024
کد خبر: 41247
تاریخ انتشار: 1402/03/01 10:26
پایان چالش تعیین نرخ بلیت هواپیما

بلیت پرواز ۲۹ درصد گران شد

روز گذشته رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از افزایش ۲۹ درصدی نرخ بلیت هواپیما خبر داد و گفت: ستاد تنظیم بازار پس از پیشنهاد شورای‌عالی هواپیمایی با افزایش ۲۹ درصدی نرخ بلیت هواپیما موافقت کرده است.
بلیت پرواز ۲۹ درصد گران شد

بنابراین گزارش؛ انجمن شرکتهای هواپیمایی نیز نرخنامه جدید بر اساس افزایش ۲۹ درصدی را در سایت خود درج کرده است، اما گفته میشود این افزایش ۲۹ درصدی در نرخهای بلیتهای هواپیما بیشتر اعمال شده است. در همین حال مدیرکل بازرسی وزارت راه و شهرسازی نیز تاکید کرد؛ افزایش ۲۹ درصدی نرخ بلیت هواپیما بر اساس نرخ سال ۱۴۰۰ خواهد بود و با افزایش نرخها بیش از این عدد برخورد میشود.در حالی که ایرلاینها به افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ بلیت هواپیما دلبسته بودند تا شاید از این طریق بتوانند بخشی از مشکلات مالی خود را حل کنند، در آخرین روز هفته گذشته خبر آمد که مراجع ذیربط رأی به افزایش ۲۹ درصدی نرخ بلیت پروازها دادهاند. این خبر اما با واکنش منفی ایرلاینها مواجه شده است، چرا که آنها معتقدند این میزان افزایش هیچ گرهی از کار فروبسته آنان نمیگشاید.

با گرانفروشی بلیت هواپیما برخورد میشود

معاون هوانوردی و امور بینالملل سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به افزایش ۲۹ درصدی نرخ بلیت هواپیما و الزام به رعایت نرخ نامه انجمن ایرلاینها از برخورد با گرانفروشی بلیت هواپیما خارج از نرخ مصوب خبر داد. حسن خوشخو درباره افزایش نرخ بلیت هواپیما گفت: افزایش ۲۹ درصدی نرخ بلیت هواپیما مصوب شد و شرکتهای هواپیمایی موظف به رعایت نرخ نامهای که توسط انجمن ایرلاینها در معرض دید افکار عمومی از طریق سایت رسمی انجمن منتشر میشود، خواهند بود. وی اظهارکرد: شرایط شرکتهای هواپیمایی سختتر شده و رقم مصوب افزایش نرخ بلیت مدیریت صنعت را با چالشهای بزرگی روبهرو خواهد ساخت، با اینهمه رعایت حقوق مردم از اولویتهای این سازمان میباشد. معاون هوانوردی و امور بینالملل سازمان هواپیمایی کشوری بیان کرد: اگر سایتها، اپلیکیشنها و سامانههای فروش اینترنتی، خارج از این محدوده قیمت، بلیت عرضه کنند، حتما از سوی سازمان تعزیرات حکومتی و سایر دستگاههای نظارتی، مطابق با مقررات، برخورد صورت میگیرد. خوشخو در خصوص نرخ بلیت هواپیما گفت: قانونگذار در ماده ۱۶۱ برنامه پنجم توسعه آزادسازی نرخ بلیت هواپیما را بر اساس تجربه کشور در ۴۰ سال اخیر و همچنین چالشهای هوانوردی مصوب کرد تا چالش صنعت حل شود.  وی افزود: آزادسازی نرخ بلیت هواپیما از منظر سازمان هواپیمایی کشوری رهاسازی نیست، این موضوعی است که باید بهصورت جدی پیگیری کرد و صنعت هوانوردی در راستای ایمنی و خدمات مطلوب آن بخش از جامعه که با هواپیما سفر میکنند ارائه کند.  خوشخو درباره افزایش ۲۹ درصدی بلیت هواپیما گفت: چهارشنبه گذشته  افزایش ۲۹ درصدی از سوی انجمن اعلام شد و ستاد تنظیمبازار نیز آن را تأیید کرده و این نرخ عملیاتی شده است. وی درباره چالشهای تعطیلی ایرلاینها گفت: همیشه چالشهایی بوده است، با توجه به اینکه ایرلاینها افزایش ۱۰۰ درصدی را پیشنهاد داده بودند که عملا با ۲۰ درصد آن موافقت و اجرایی شده، امیدواریم با این افزایش چالشهای عرضه و فروش به تعادل برسد.

ابلاغ مصوبه افزایش نرخ بلیت پرواز داخلی

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، با اعلام موافقت ستاد تنظیم بازار با افزایش ۲۹ درصدی نرخ بلیت پروازهای داخلی گفت: پس از برگزاری جلسات شورایعالی هواپیمایی و شنیدن پیشنهادهای انجمن شرکتهای هواپیمایی و نمایندگان شرکتهای هواپیمایی، نرخی بابت افزایش نرخ بلیت پروازهای داخلی مشخص شد و برای تأیید و تصویب به ستاد تنظیم بازار رفت.

محمد محمدی بخش ضمن بیان این مطلب افزود: این افزایش نرخ ۲۹ درصدی بابت پروازهای داخلی به شرکتهای هواپیمایی ابلاغ خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه ایمنی پرواز اصلیترین اولویت سازمان هواپیمایی کشوری است، ادامه داد: همه تلاش ما این است که در این حوزه ایمنی پروازها به خطر نیفتد و در فضای تعاملی باید کار پیش برود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که این افزایش نرخ از چه زمانی به شرکتهای هواپیمایی ابلاغ میشود؟ گفت: از روز شنبه این افزایش نرخ ۲۹ درصدی بابت پروازهای داخلی به شرکتهای هواپیمایی ابلاغ خواهد شد.محمدی بخش اضافه کرد: باید در موضوع سوخت ناوگان حملونقل هوایی نیز تصمیماتی در آینده نزدیک اتخاذ شود.

مصوبهای بدون نظرخواهی از فعالان صنعت

مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی گفت: بدون نظرخواهی از فعالان صنعت و بدون کار کارشناسی نرخ ٢٩ درصدی را برای افزایش نرخ بلیت انتخاب کردند در حالی که این میزان افزایش قیمت، هیچ مشکلی از صنعت هوانوردی را حل نمیکند. اسعدی سامانی در گفتوگو با ایلنا درباره افزایش ٢٩ درصدی بلیت هواپیما اظهار کرد: بهشدت مخالف این مقدار افزایش بلیت هواپیما هستیم و با ٢٩ درصد افزایش قیمت، مشکلی از صنعت هوانوردی حل نمیشود. وی ادامه داد: بدون حضور ذینفعان صنعت دراینباره تصمیم گرفته شد و نمیدانیم با کدام حساب و کتاب و چه فرمولی به نرخ ٢٩ درصد افزایش نرخ رسیدند. دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی با بیان اینکه این تصمیم نشان میدهد در کشورمان بدون اقدامات کارشناسی تصمیمات گرفته، تعیین و ابلاغ میشود، گفت: بدون نظرخواهی از فعالان صنعت و بدون کار کارشناسی نرخ ٢٩ درصدی را برای افزایش نرخ بلیت انتخاب کردند در حالی که این میزان افزایش قیمت، هیچ مشکلی از صنعت را حل نمیکند. اسعدی سامانی با بیان اینکه دولت ارادهای برای رفع مشکلات و بحرانهای صنعت هوانوردی ندارد، اظهار کرد: در صنعت هوانوردی شاهد مهاجرت خلبانها هستیم و با این وضعیت، مهاجرت خلبانها سرعت پیدا میکند.  وی تاکید کرد: با این میزان افزایش نرخ هیچ ارتقای کیفیت در خدمات نخواهیم داشت و دوره انتظار برای خرید بلیت مسیرهای پرتردد افزایش پیدا میکند. آنگونه که مهر گزارش کرده است، یکی دو ماه است که شاهد کمبود بلیت هواپیما در سایتهای فروش برای مسیرهای پرتردد هستیم و در این مدت مسافران برای سفرهای خود با مشکل روبهرو شدهاند با توجه به اینکه حتی برای یک ماه بعد نیز بلیت در برخی مسیرها کمیاب است و عرضه قطرهچکانی صورت میگیرد اما با این شرایط وقتی به آژانسهای مسافربری سر میزنیم بلیت هواپیما بهصورت پکیج در آژانسهای هواپیمایی موجود است.

سخن پایانی

پس از صدور مجوز افزایش ۲۹ درصدی نرخ بلیت هواپیما، انجمن شرکتهای هواپیمایی نرخهای نامتعارف بلیت را منتشر کرد که این قیمتها اصلاح و اعلام عمومی شد. پیش از این سازمان هواپیمایی کشوری با شفافسازی این موضوع و تنویر افکار عمومی، در اطلاعیهای اعلام کرده بود افزایش نرخ از سوی ایرلاینها تابع شاخصهای اقتصادی، نرخ تورمی و نرخ ارز است به گونهای که نرخ بلیت باوجود عدم تغییر در طول ۲۲ ماه گذشته ثابت مانده اما حقوق و دستمزد کارکنان این بخش چه خصوصی و چه دولتی بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. فعالان این صنعت تاکید دارند نمیتوان این فشار ناشی از شاخصهای تورمی و گران شدن قطعات و دستمزدها را نادیده گرفت، بنابراین تامین ایمنی صنعت هوانوردی، مستلزم بستههای حمایتی از سوی دولت جهت شرکتهای هواپیمایی میباشد.


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3zknda