جمعه 14 بهمن 1401 - 03 Feb 2023
درخواست رئیسی از نمایندگان در جلسه غیرعلنی با مجلس:
کد خبر: 20820

بر انتصابات اصرار نکنید

picture

روز گذشته دولت و مجلس با محوریت بودجه 1402 جلسه غیرعلنی مشترک برگزار کردند و عمده تمرکز این جلسه بر مباحث اقتصادی و اعتبارات بودجه بود. این نشست سومین جلسه مشترک مجلس و دولت بود. برنامه هفتم توسعه و ضرورت توجه به زیرساختهای ناکارآمدی اقتصادی در کشور از دیگر موارد مورد بحث در این جلسه غیرعلنی بود. علاوه بر رئیس جمهور، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، سید جواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی، احمد وحیدی وزیر کشور، صولت مرتضوی، وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی، بهرام عین اللهی وزیر بهداشت و یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش در این جلسه حضور داشتند و مباحث ویژه تخصصی هر  وزارتخانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

گلایه رئیسجمهوری از مجلس

عضو فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی گفت: رئیسجمهوری از نمایندگان در جلسه غیرعلنی تقاضا کرد بعد از معرفی گزینهها و مدیران، اصرار بر انتصاب نداشته باشند و اتخاذ تصمیم نهایی را بر عهده مسئول مربوطه بگذارند. محمدتقی نقدعلی در گفتوگو با ایرنا درباره جزییات جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی با رئیسجمهوری و هیات وزیران اظهارکرد: آیتالله رئیسی کاندیدای جریان ارزشی و اصولگرا بود و نمایندگان مجلس در جریان انتخابات از ایشان حمایت کردند.  وی ادامه داد: رئیسجمهوری بر لزوم تشکیل صندوق عدالت و پیشرفت تاکید داشت، تشکیل این صندوق در بودجه ۱۴۰۱ در مجلس به تصویب نرسید. رئیسجمهوری معتقد بود تشکیل این صندوق موجب ایجاد گشایشهایی در استانها میشود. وی افزود: آیتالله رئیسی معتقد بود نیروهایی که در دولت بهکارگیری میشوند باید افرادی پاکدست باشند اگر به هر دلیلی گزارشات مردم و نمایندگان مجلس به این نتیجه برسیم که نیرویی ناکارآمد یا فاسد است به هیچوجه تحمل نمیکنیم و افراد خاطی برکنار میشوند.

انصاف در قضاوت نسبت به عملکرد وزرا

نماینده مردم خمینیشهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: رئیسجمهوری خواستار انصاف نمایندگان در قضاوتها نسبت به عملکرد وزرا و مدیران استان شد و در عین حال تذکر و مشورت نمایندگان را فرصتی مغتنم دانست.

هزینه اتخاذ تصمیمات غلط در مجلس

نقدعلی با بیان اینکه رئیسجمهوری بر لزوم پیگیری مصوبات سفرهای استانی تاکید داشت، گفت: آیتالله رئیسی معتقد بود، برخی تصمیمات غلط در کمیسیونها و یا صحن علنی مجلس در کوتاه مدت و یا بلندمدت امکان دارد برای نظام هزینههای غیرقابل تحمل داشته باشد. رئیسجمهوری معتقد بودند که مشورت با نمایندگان برای انتصابات و معرفی گزینهها راه و کانالی برای شناسایی استعدادهای خوب است اما بعد از انتخاب مسئولان باید دست آنها برای انتخاب و انتصاب مدیران پاییندستی باز باشد که روالی منطقی و قانونی است. وی ادامه داد: رئیسجمهوری از نمایندگان تقاضا کرد بعد از معرفی گزینهها و مدیران، اصرار بر انتصاب نداشته باشند و اتخاذ تصمیم نهایی را بر عهده مسئول مربوطه بگذارند. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: در جلسه امروز وزرای بهداشت، اطلاعات، صمت، گزارشی از عملکرد خود ارائه دادند. ۶ نفر از نمایندگان نیز نظرات خود را درخصوص عملکرد دولت اعلام کردند. وی اظهار کرد: محور اظهارات نمایندگان این بود که دولت سیزدهم دولتی خدمتگزار است و غیرقابل مقایسه با دولت قبل میباشد.

 البته برخی ضعفها در زمینه فرهنگی، تبعیض در پرداختها، لزوم حذف بانیان وضع موجود مورد تاکید نمایندگان بود. نقدعلی اظهارکرد: محور بحث رئیس مجلس شورای اسلامی نیز همراهی و تعامل با دولت برای حل مشکلات مردم و تدوین و تصویب قانون بودجه و قانون برنامه هفتم توسعه بود. قالیباف معتقد بود دولت باید برنامه ویژهای برای کنترل تورم داشته باشد.

تلاش مجلس برای تعامل با سایر قوا

سیدنظامالدین موسوی در جمع خبرنگاران با اشاره به نشست مشترک مجلس و دولت گفت: از ابتدای شکلگیری مجلس یازدهم همه تلاش خود را انجام دادیم تا سطح تعامل با دیگر قوا افزایش پیدا کند. خوشبختانه دولت سیزدهم هم اهتمام ویژهای به برگزاری جلسات مشترک با مجلس دارد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: به مناسبت هفته مجلس، رئیسجمهوری و اعضای کابینه به مجلس آمدند و مباحث مختلفی به ویژه درباره مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مطرح شد. همچنین برخی از موارد و موضوعات در جلسات گذشته مورد تاکید قرار گرفته بود که باید پیگیری میشد که در این جلسه به آن مسائل نیز پرداخته شد. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: علاوه بر روسای قوه مقننه و قوه مجریه که مباحث مبسوطی را مطرح کردند، از طرف دولت، وزرای اطلاعات، صمت، بهداشت و درمان، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون اجرایی رئیسجمهوری گزارشهایی درباره مسائل مختلف کشور مطرح کردند. موسوی اظهارکرد: دولتمردان توضیحاتی درباره وضعیت اقتصادی کشور، تلاشهای دولت برای رفع کمبود دارو، وضعیت شاخصهای اقتصادی، بازرگانی و صنعت و همچنین گزارشی درباره سفرهای استانی به نمایندگان مجلس ارائه دادند. سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: نمایندگان بر ضرورت پیگیری مصوبات سفرهای استانی دولت، ضرورت رفع تنش آبی در برخی از استانها، لزوم پرداخت بودجههای عمرانی و استانی، به کارگیری مدیران کاردان و متعهد و مبارزه با فساد در بخشهایی که ممکن است مفسده وجود داشته باشد، تاکید کردند. وی گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی نیز بر افزایش تعامل بین دولت و مجلس تاکید کرد و تحلیلی از شرایط داخلی و خارجی و شرایط موجود جامعه ارائه کرد. وی نقاط ضعف و قوت وضعیت موجود کشور را برشمرد و تاکید کرد؛ باید برای حل این مسائل فکر کنیم و از طریق افزایش سطح کارآمدی و بالا بردن سطح روابط مجلس و دولت مشکلات کشور را حلوفصل کنیم. موسوی ادامه داد: قالیباف در این جلسه بر لزوم توجه به مسئله محوری در برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه تاکید کرد و گفت ما باید به سمت حل مسائل کشور برویم و حتما این مسئله محوری باید در برنامه هفتم توسعه لحاظ شود. موسوی ادامه داد: تاکید دولت و مجلس در این جلسه آن بود که لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ باید به نحوی تنظیم و تصویب شود که شاهد عدالت در پرداختها باشیم. برنامه هفتم توسعه نیز محصول مشترک دولت و مجلس خواهد بود و قرار بر این شد که بعد از تدوین بودجه، بلافاصله برنامه هفتم توسعه که آن هم در حال تدوین است، به مجلس ارائه شود و حتما برنامه هفتم توسعه مسئله محور خواهد بود.

برنامههای توسعه شعاری بوده است

وی تصریح کرد: یکی از مشکلات عمده که ما در برنامههای پنج ساله داشتیم، این بوده که بعضا برنامهها شعاری و بدون توجه به مسئله محوری بوده و بر اساس گزارشهای دستگاههای نظارتی، برنامههای پنج ساله گذشته نهایتا بین ۳۰ تا ۴۰ درصد محقق شده که شایسته نیست. سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در این جلسه این مسئله مورد تاکید قرار گرفت که در تدوین برنامه هفتم توسعه باید مسئله محوری لحاظ شود. میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم بااشاره به نحوه تدوین برنامه هفتم توسعه گفت: نگاه ما تحقق ۱۰۰درصدی برنامه هفتم توسعه است و در بدبینانهترین حالت ۷۰ تا ۸۰ درصد آن محقق خواهد شد. موسوی درباره زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس گفت: از لحاظ قانونی دولت باید تا ۱۵ آذر ماه لایحه بودجه را به مجلس ارائه دهد و بنده فکر میکنم که دولت در همین حدود و بازه زمانی، لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه دهد.

جلسه رای اعتماد به بذرپاش

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره زمان برگزاری جلسه رای اعتماد وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی بیان کرد: طبق قانون پس از اعلام وصول نامه معرفی وزیر پیشنهادی، ۱۰ روز فرصت است تا جلسه رای اعتماد برگزار شود و بر این اساس احتمالا هفته آینده جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی برگزار خواهد شد. موسوی مهر با بیان اینکه نامه معرفی مهرداد بذرپاش به مجلس به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی اعلام وصول شده تصریح کرد: یکشنبه هفته آینده (۲۰ آذر) جلسه رای اعتماد به مهرداد بذرپاش، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3wo5k5پیشنهاد سردبیرadsadsadsadsadsads