خبر خوش برای معلمان و بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۰

در بودجه سال آینده، ۹۰ هزار میلیارد تومان برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران صندوقهای بازنشستگی، تعهدات مربوط به معلمان و ایثارگران دیده شده است.

بر اساس بند و تبصره دو بودجه به دولت اجازه داده شده است برای استمرار متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، تامین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاههای اجرایی، رتبه‌بندی معلمان، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال، تا سقف نهصد هزار میلیارد ریال تامین اعتبار می‌کند.

تامین منابع این پیشنهاد قرار است از محل ارائه حق امتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایهای و طرحهای سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و داراییهای غیرمنقول انجام شود.

منبع: شهرآرا نیوز


چاپ