ماجرای تصویب حق مسکن کارگران به کجا رسید؟

درحالی که نمایندگان کارگران بارها نسبت به تعلل دولت درباره افزایش حق مسکن اعتراض کرده بودند که به نظر می‌رسد انتظار کارگران رو به پایان است و هفته آینده برای کارگران با خبر خوب همراه است.

یکی از اخبار مهم و پرحاشیه حوزه تعاون و کار هفته‌ای که گذشت بحث تصویب حق مسکن کارگران بود.

در جلسه ۲۹۲ شورای‌عالی کار مورخ هفدهم خرداد ۹۹ با افزایش کمک‌هزینه مسکن کارگران از ماهیانه یک‌میلیون ریال به ماهیانه ۳میلیون ریال موافقت شد و پس از آن در ۳۱خرداد ماه محمد شریعمداری، وزیرکار با ارسال نامه‌ای به اسحاق جهانگیری درباره حق مسکن خواستار بررسی با قید دوفوریت درباره افزایش حق مسکن کارگران شد

حاتم شاکرمی، معاون روابط کار درباره علت تأخیر تصویب مصوبه شورای‌عالی کار درباره افزایش ۲۰۰هزار تومانی حق مسکن کارگران می‌گوید: موضوع تاخیر بررسی حق مسکن کارگران، لایحه اصلاح قانون مالیات‌ها بود و این باعث شد کمیسیون اقتصادی بر آن متمرکز شود اما با این حال انتظار می‌رود تا ۲۰ مرداد ماه این مصوبه در دولت طرح و به تصویب برسد.

اما این برای جامعه کارگری کفایت نمی‌کرد، بالاخره روز گذشته معاون روابط کار به صورت دقیق درباره زمان تصویب حق مسکن گفت: دوشنبه آینده آخرین جلسه بررسی حق مسکن کارگران در کمیسیون اقتصادی دولت است. امیدواریم بلافاصله در هیأت دولت تصویب شود.

وی همچنین در مورد اینکه آیا حق مسکن کارگران برای چهار ماه گذشته از سال عطف بماسبق می‌شود یا نه، گفت: همگی اینها بستگی به نظر و تصویب دولت دارد. حق مسکن کارگران چیزی نیست که هر سال تصویب شود. از ابتدای انقلاب تاکنون فقط ۵بار حق مسکن کارگران افزایش یافته است و هیچ الزامی ندارد که حق مسکن کارگران هر ساله اضافه شود، بنابراین تصویب دولت در مورد افزایش حق مسکن کارگران با پیشنهاد شورای‌عالی کار بسیار مهم است.

تأخیر و تعلل دولت در بررسی و تصویب این ردیف مزدی بارها مورد انتقاد فعالان کارگری قرار گرفت. بیش از ۱۴میلیون کارگر در انتظار تحقق وعده معاون روابط کار برای بررسی و تصویب حق مسکن هستند تا با تصویب این مولفه پرونده مزد ۹۹بعد از ۵ماه از گذشت سال ۹۹ بسته شود.

 

 
منبع: تسنیم

چاپ