دقایقی پیش زلزله شدیدی در پاوه رخ داد

 زلزله شدید زمین پاوه را لرزاند.

 گزارش مقدماتی زلزله

 بزرگی: ۵.۳

 محل وقوع: مرز عراق و کردستان - حوالی مریوان(کردستان)

 تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۰۰/۰۱/۱۷ ۱۹: ۴۲: ۲۳

 طول جغرافیایی: ۴۶.۰۲

 عرض جغرافیایی: ۳۵.۶۹

 عمق زمین‌لرزه: ۱۰کیلومتر

 نزدیک‌ترین شهرها:

 ۲۴کیلومتری مریوان (کردستان)

 ۲۸کیلومتری چناره (کردستان)

 ۲۸کیلومتری بوئین سفلی (کردستان)

 نزدیکترین مراکز استان:

 ۹۸کیلومتری سنندج

 ۱۷۹کیلومتری کرمانشاه است.

 منبع: رکنا


چاپ