آخرین قیمت دلار و یورو در صرافی ملی اعلام شد( ۹۹/۱۱/۰۶)

صرافی بانک ملی ایران امروز قیمت فروش دلار امریکا را ۲۲،۹۷۰(بیست و دو هزار و نهصد و هفتاد تومان) اعلام کرد.

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز اعلام شد.

بر این اساس قیمت خرید دلار امریکا ۲۱،۴۸۰(بیست و یک هزار و چهارصد و هشتاد تومان) و قیمت فروش دلار امریکا ۲۲،۹۷۰(بیست و دو هزار و نهصد و هفتاد تومان) اعلام شد.
همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو ۲۶،۴۶۰(بیست و شش هزار و چهارصد و شصت تومان) و قیمت فروش یورو ۲۷،۹۵۰(بیست و هفت هزار و نهصد و پنجاه تومان) است


چاپ