تزریق واکسن مدرنا متوقف می‌ شود؟

پیشنهاد یک متخصص برای اینکه تزریق واکسن مدرنا موقتا تزریق نشود.

تا امروز حدود ۳۳۰ هزار دز واکسن مدرنا وارد کالیفرنیا شده و تقریبا بین ۲۹۰ مرکز بهداشت توزیع شده تا تزریق رو شروع کنند.
شش نفر از کارمندای یک مرکز بهداشتی در سن دیه گو بعد از تزریق  واکسن بشدت دچار حساسیت و درد مذمن شدند.
یکی از دکترهای ارشد اپیدمیولوژیست این ایالت توصیه کرده فعلا واکسن  کرونای مدرنا تزریق نکنند و جاش واکسن دیگه تزریق کنند.البته هنوز توقف تزریق اجباری نشده و اگر بخوان میتونن مدرنا تزریق کنند.


چاپ