آخرین قیمت دلار و یورو در صرافی ملی (۹۹/۱۰/۲۴)

صرافی بانک ملی ایران امروز قیمت فروش دلار امریکا را ۲۴۵۵۰ (بیست و چهار هزار و پانصد و پنجاه تومان) اعلام کرد.

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز اعلام شد.

بر این اساس قیمت خرید دلار امریکا ۲۳۹۵۰(بیست و سه هزار و نهصد و پنجاه تومان) و قیمت فروش دلار امریکا  ۲۴۵۵۰ (بیست و چهار هزار و پانصد و پنجاه تومان) اعلام شد.
همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو ۲۹۴۴۰(بیست و نه هزار و چهارصد و چهل تومان) و قیمت فروش یورو  ۳۰۴۰۰(سی هزار و چهل تومان) است.منبع: صرافی ملی


چاپ