طرح توسعه زمین شناسی،معدن و صنایع معدنی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تسلیت گفت:

طرح توسعه زمین شناسی،معدن و صنایع معدنی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  طی اعلامیه ای درگذشت اقای دکترفریدون رضایی عضو هیات علمی پژوهشکده علوم زمین را تسلیت گفتند.

 

elamiye.jpg


چاپ