آخرین وضعیت رتبه‌ بندی معلمان

متن پیشنهادی لایحه رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان برای تصویب شدن سرانجام به هیات وزیران رسید.

لی کریمی فیروزجایی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از ارسال لایحه رتبه‌بندی معلمان به هیات وزیرات خبر داد. پس از تعلل بسیار وزارت آموزش و پرورش بالاخره لایحه رتبه‌بندی معلمان به هیات وزیران رسید تا فرآیند تصویب را طی کند.

علی کریمی فیروزجایی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از پیگیری این کمیسیون برای تدوین نظام رتبه‌بندی معلمان خبر داد و اظهار کرد: سؤال بنده از وزیر آموزش و پرورش درباره تعلل وزارت آموزش و پرورش در اجرای جزء(۲) بند «الف» ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تهیه نظام رتبه‌بندی معلمان بود.

ی ادامه داد: پرسش از وزیر آموزش و پرورش این بود که وفق جزء(۲) بند «الف» ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت نسبت به تهیه نظام رتبه‌بندی معلمان اقدام کند؛ اما دلیل تأخیر و تعلل دولت و وزارت آموزش و پرورش در ارائه لایحه نظام جامع رتبه‌بندی معلمان به مجلس شورای اسلامی چیست؟

کریمی فیروزجایی گفت: اتفاق خوب این است که وزیر آموزش و پرورش ۲۸ مهر، در نامه به معاون اول رئیس جمهور، متن پیشنهادی لایحه رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان را برای طی فرآیند تصویب در هیأت وزیران ارائه کرده است.

وی تصریح کرد: امیدواریم هرچه سریع‌تر، این لایحه در دولت تصویب و به مجلس برای بررسی و طی مراحل قانونی ارائه شود و مجلس نیز آماده پیگیری آن برای رساندن این لایحه به نتیجه مناسب است.

 
منبع: راهبرد معاصر


چاپ