نرخ بیکاری در پاییز به ۱۰.۶درصد رسید

مرکز آمار ایران گزارش داد، نرخ بیکاری در کشور در پاییز سال ۹۸ به ۱۰.۶ درصد کاهش‌یافته است.

به گزارش صمت، نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز سال ۱۳۹۸ توسط مرکز آمار ایران منتشر شد. بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ۱۰.۶ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال ۱۳۹۷، ۱.۲ درصد کاهش‌یافته است.
در پاییز ۱۳۹۸، به میزان ۴۴،۳ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر ازنظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرارگرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز ۱۳۹۷) ۰.۲ درصد کاهش داشته است.
جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در این فصل ۲۴ میلیون و ۴۴۶ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۷۲ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در پاییز ۱۳۹۸، بخش خدمات با ۵۰ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۲،۹ درصد و کشاورزی با ۱۷.۱ درصد قرار دارند.
نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که ۲۵،۸ درصد از فعالان این گروه سنی در پاییز ۱۳۹۸ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز ۱۳۹۷) ۱.۲ درصد کاهش‌یافته است.
بررسی نرخ بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز نشان می‌دهد که در پاییز ۱۳۹۸، ۱۷،۹ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به پاییز ۱۳۹۷، به میزان ۱.۴ درصد کاهش‌یافته است.
بررسی سهم اشتغال ناقص جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که در پاییز ۱۳۹۸، ۱۰.۶ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیر کاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر و…) کم‌تر از ۴۴ ساعت در هفته کارکرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ۳۶.۵ درصد از شاغلین ۱۵ ساله و بیش‌تر، ۴۹ ساعت و بیش‌تر در هفته کارکرده‌اند. برای مشاهده چکیده نتایج و جزییات بیشتر خبر به فایل پیوست مراجعه کنید.
در پاییز سال ۱۳۹۸ نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر ۱۰.۶ درصد بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال ۱۳۹۷، ۱،۲ درصد کاهش‌یافته است.
منبع: تسنیم


چاپ