در ستایش پزشکان مبارز با کرونا

علی نیک‌جو: می‌دانم که در تمام پنج سال اخیر نه تنها از سوی حاکمیت نخبه سوز،

بلکه از طرف بخشی از پدرها و مادرها و برادران و خواهرهای خودمان چقدر تحت اتهامات ناروا قرار گرفتید و چه پروپاگاندای غیر منصفانه‌ای علیه شما شکل گرفت. اما رفقا؛ امروز نیک واقفم که چگونه به‌رغم دل دردمند و ذهنی زخمی، در پی پیشگیری و درمان مردم مظلوم و رنجور و مضطربی هستید که با یک سرفه ایشان ممکن است به کرونا مبتلا شوید. همچنان که همین الان یاران شفیق ما که در خط مقدم جهت حفظ سلامت مردم تلاش کردند، خانواده خویش را از وجود پر برکت خویش محروم ساخته‌اند و جان شیرین خود را از دست داده‌اند. همین حالا همکاران دیگری در آی‌سی‌یو بستری شده‌اند و مشخص نیست سیر بیماری این عزیزان به کدام سو میل کند. تاریخ این دیار و وجدان جمعی یک روز خواهد دانست شما در این روزگار چگونه با رفتار ایثارگرانه و مسئولانه خود و با به‌خطر انداختن جان جهان افزای خود برتن بیمار و نزار و نحیف جامعه‌ای ردای عافیت پوشاندید. دست تک تک شما را می‌بوسم.


چاپ