نقش کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی

یکی از بهترین راه‌های موجود در جهت کاهش وابستگی جوامع اسلامی به غرب و حفظ استقلال، پافشاری بر ارزش‌های حاکم بر اقتصاد مقاومتی است. این واژه برای نخستین بار توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران برای جلوگیری از تهاجم دشمنان در تمام عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تولیدی و... به‌عنوان راهنمای عمل همه مسئولان و مردم در برابر فشارها و تهدیدات دشمنان به‌عنوان ایده‌ای مبتکرانه و بسیار خلاقانه مطرح شده ‌است. این مهم که کارآفرین و کارآفرینی از عنصرهای بالقوه توسعه و حرکت به‌سوی پیشرفت و ترقی است می‌تواند بسیار بحث‌انگیز و مورد تحلیل باشد.

مهمان اقتصاد متلاطم ایران

ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۳ سالی است که مهمان اقتصاد متلاطم ایران و تبدیل به یکی از ویژگی‌های ذاتی آن شده است؛ به‌طوری که نرخ کمتر از آن در مخیله نمی‌گنجد.

دخل و خرج برابر نیست

ماده ۴۱ قانون کار و بند دوم آن -موضوع سبد معیشت خانوار متوسط- گرچه مورد هجوم همه جانبه طرف‌های مقابل کارگران قرار گرفته، اما هنوز لازم الاجراست و کارگران می‌توانند به عنوان یک مطالبه جمعی و مشترک، اجرای آن را با تمام توان مطالبه کنند.

تکلیف دخل و خرج کشور چه می‌شود؟

از ۱۲ آذر که بودجه ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شورای اسلامی شده، شاهد تقابل بودجه‌ای دولت و مجلس هستیم. در همان روزهای اولی که سند دخل و خرج سال آینده کشور به بهارستان رسید، فریاد نمایندگان به‌دلیل رشد افسارگسیخته مصارف بودجه و خوش‌بینی افراطی دولت به فروش نفت بلند شد.

نقش انکارناپذیر زنان در اقتصاد

به‌طور کلی زنان بیشتر از مردان در بخش خدمات مشغول کار هستند که همین بخش در دوران شیوع ویروس کرونا هم بیشترین آسیب را دیده و در نتیجه احتمالا اشتغال زنان با شیوع ویروس کرونا آسیب بیشتری دیده است.

از تله فعالیت تا نبود استراتژی

حسین ساسانی- نظریه‌پرداز توسعه پایدار: یک پژوهش بین‌المللی در بررسی چالش‌های استراتژیک کسب‌و‌کارها، با ارائه ۲۵ فاکتور موثر به ۵۰۰ تن از مدیران ۴۰ شرکت مختلف در نهایت به ۱۰ فاکتور موثر در موفقیت کسب‌وکار رسید. این دستاورد بین‌المللی که براساس تحقیقات و تجربیات جهانی حاصل شده در ادامه این نوشتار آمده و درصدهای آمده در مقابل هر فاکتور نیز جامعه آماری درگیر با این چالش‌ها را به نمایش می‌گذارد.