خوابی و چشم حادثه بیدار می‌شود

ویلیام بلیک شاعر، عارف و موحد انگلیسی جمله‌ای دارد که «انسان را از غم و شادی آفریده‌اند» بنابراین پایه شادی‌ها، غم است.

 مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی

راهنمای عملی برای پشتیبانی از سازمان‌ها در بحران شیوع ویروس کرونا

درحال‌حاضر، کل جهان با بحرانی بی‌سابقه مواجه شده است و ویروس کرونا در حوزه‌های متنوعی ظهور یافته که نه تنها دولت‌ها و صنعت درمان، بلکه سازمان‌ها در کلیه بخش‌های صنعتی را مورد مخاطره قرار داده است.

روانشناس

نیستان رفتند و هستان می‌رسند

گاه گیج و با گردنی کج، زل می‌زنم به زندگی، به تهران، اصفهان و همه شهرهای درگیر، بعد دنیا و تلاطم‌های عجیبش...

 فعال اقتصادی

بازار زیر ماسک کرونا

خیلی زودتر از آن‌چه محاسبه کرده به مقصد می‌رسد. خیابان‌ها خلوت است و مغازه‌ها هنوز باز نکرده‌اند. از آینه ماشین به خودش نگاه می‌کند؛ خودش را نمی‌شناسد.

تلویزیون‌های اینترنتی گوی سبقت را از صداوسیما ربودند

در حالی که به دلیل شیوع ویروس کرونا عموم مردم بیشتر زمان خود را در خانه می‌گذرانند تلویزیون‌های اینترنتی با جذب مخاطب توانسته‌اند، گوی سبقت را از شبکه‌های صداوسیما بربایند.

تلویزیون‌های اینترنتی گوی سبقت را از صداوسیما ربودند

در حالی که به دلیل شیوع ویروس کرونا عموم مردم بیشتر زمان خود را در خانه می‌گذرانند تلویزیون‌های اینترنتی با جذب مخاطب توانسته‌اند، گوی سبقت را از شبکه‌های صداوسیما بربایند.