راهکاری برای کاهش ۵۰ درصدی قیمت تولید مسکن

مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران می گوید: باید ابزار قهری و دستوری از روی موجرین بخش خصوصی برداشته شود.

خشایار باقرپور مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران در برنامه رویداد رادیو گفت و گو درباره طرح اجاره داری حرفه ای که از طرف دولت مطرح شده گفت: اجاره داری حرفه ای با مشارکت دو بخش قابل اجرا است. یک نگاه این است که رویکرد حرفه ای در ساماندهی اجاره داشته باشیم و ساماندهی شرایط موجر و مستاجر در قالب یک نظام مشخص به یک سری موسسات و کارگزاری ها اعطا شود که وظایف موجر و مستاجر را پیگیری می کند که چنین طرحی در کشور ما شکست خواهد خورد چون زیرساخت های فرهنگی ندارد و موجر و مستاجر به این رویه اعتماد نمی کنند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه دولت برای اینکه الزامی برای کنترل افزایش اجاره بهاء ایجاد کند می خواهد اختیارش را به این موسسات بپردازد افزود: موجر مخالف است، چون افزایش نرخ اجاره بر پایه دو مولفه قیمت مسکن و نرخ تورم رایج است و دستوری نیست و در حقیقت زیاده خواهی موجر هیچ وقت موجب افزایش اجاره بها نخواهد شد..
این کارشناس ارشد بازار مسکن همچنین تصریح کرد: در سالهای گذشته نرخ دستوری را داشتیم که عملاً این طرح شکست خورد.

باقرپور با تاکید بر اینکه این طرح می تواند رانت در موسسات ایجاد کند و از آن استقبال نخواهد شد گفت: نکته مهم این است که موجرین همکاری نمی کنند.
دولت املاک مازاد خود را در اختیار تعاونی ها قرار دهد

مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران در ادامه این گفت و گوی رادیویی درباره راهکار دوم هم تاکید کرد که دولت باید در این پدیده مشارکت کند. دولت می تواند اراضی دولتی را در اختیار بخش خصوصی برای تولید مسکن استیجاری قرار بدهد..

خشایار باقرپور با اشاره به اینکه سهم زمین در قیمت تمام شده حدود ۵۰ درصد است، افزود: دولت می تواند سهم آورده خود را در اختیار تولید به صورت۹۹ ساله قرار دهد و به صورت اجاره دریافت کند.

این کارشناس ارشد بازار مسکن در ادامه یادآور شد: این کار باعث می شود قیمت تولید مسکن نصف شود که باعث خانه دار کردن مردم و ایجاد فضا برای مهار اجاره می شود.
دولت و مجلس از هم حمایت نمی کنند

 مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران خاطرنشان کرد: در سطح مجلس و دولت باید یک سری تعاملات و هماهنگی هایی به وجود بیاید. مجلس طرح جهش تولید مسکن را ارائه می دهد و دولت آن را غیرکارشناسی اعلام کرده و حمایت نمی کند. از طرف دیگر دولت طرح اجاره داری حرفه ای را مطرح کند و مجلس حمایت نمی کند.
مالکیت ۹۹ ساله بسیار کمک کننده است

آقای باقرپور تاکید کرد: مسکن نیاز به تسکین دهنده ندارد. باید تولید مسکن را تقویت کنیم و زمین های بلااستفاده دولتی را در اختیار تعاونی ها و انبوه سازان قرار دهیم تا تولید انبوه مسکن ارزان قیمت داشته باشیم.

این کارشناس ارشد حوزه مسکن درباره قانون تملک ۹۹ ساله هم گفت: این قانون می تواند بسیار کمک کننده باشد اما باید از آن رفع ابهام شود.

خشایار باقرپور با اشاره به اینکه فرهنگ ما مالکیت ریشه ای را می پسندد، تصریح کرد: با کمی فرهنگ سازی و نشان دادن واقعیت عمر مفید افراد و عمر مفید بناهایی که ساخته می شود، ۹۹ ساله بودن مالکیت، نگرانی ایجاد نمی کند ، تنها نیاز به تبیین و تنویر افکار عمومی دارد.

مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران در ادامه گفت: بر اساس ماده ۲ قانون ساماندهی و حمایت تولید و عرضه مسکن، به دولت اجازه داده شده به منظور حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره ای توسط بخش غیردولتی ، نسبت به واگذاری املاک تحت تملک خود متناسب با مدت بهره برداری به صورت اجاره اقدام کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: زیرساخت قانونی این طرح وجود دارد و با مشارکت دولتی و نه به عنوان یک ابزار قهری روی موجرین بخش خصوصی، این طرح می تواند موفق باشد.
منبع: روابط عمومی اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران


چاپ