تحویل ۱۱۶ هزار مسکن مهر طی ۲ سال

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بیش از ۱۱۶ هزار مسکن مهر طی دو سال خبر داد.

معاون وزیر راه و شهرسازی از تحویل بیش از ۱۱۶ هزار مسکن مهر در دو سال مسئولیت خود در سازمان ملی زمین و مسکن خبر داد.

علی نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل پیشین سازمان ملی زمین و مسکن که با حکم محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی به سمت مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی ‌و‌ دولتی منصوب شد، در مراسم تکریم و معارفه که امروز ۱۳ دی‌ماه در ساختمان دادمان انجام شد، گفت: حدود دو سالی که در سازمان ملی زمین و مسکن مسئولیت داشتم بالغ بر ۱۱۶ هزار واحد مسکن مهر تحویل شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: کمک به اجرای طرح اقدام ملی مسکن از دیگر برنامه‌های سازمان ملی زمین و مسکن که در حال پیگیری بوده و هست.وی از پیشنهادات مهندس علیزاده تشکر کرد و برای مهندس مهرآبادی مدیرعامل جدید سازمان ملی زمین و مسکن آرزوی توفیق کرد.


چاپ