مشاوران املاک از گرانی مسکن سود می برند

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: روش کنونی در دریافت حق کمیسیون معاملات مسکن به گونه ای است که مشاوران املاک به افزایش قیمت ها در بازار مسکن ترغیب می شوند.

محمدرضا رضایی کوچی با انتقاد از نقش مخرب مشاوران املاک در عدم کاهش قیمت مسکن، گفت: متأسفانه عملکرد دفاتر مشاوران املاک در چند سال اخیر موجب شده که قیمت مسکن نه تنها کاهش نیافته، بلکه این مسئله زمینه ساز افزایش قیمت ها شده است.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از مسائل مرتبط با عملکرد مشاوران املاک، موضوع تعرفه و کمیسیون دریافتی در این دفاتر است، در شرایط کنونی به گفته مسئولان اتحادیه مشاوران املاک، میزان تعرفه دریافتی حدود نیم درصد است، براساس این روش، مشاوران املاک درصدی از قیمت فروش مسکن را به عنوان حق کمیسیون بر می دارند.

مکانیزم کنونی حق کمیسیون مشاوران املاک قیمت مسکن را بالا نگه داشته است

وی ادامه داد: روش کنونی در دریافت کمیسیون به گونه ای است که مشاوران املاک به افزایش قیمت ها در بازار مسکن ترغیب می شوند، زیرا هر چه قیمت مسکن افزایش یابد، حق کمیسیون و سود آن ها بالا می رود. با وضعیت کنونی اگر قیمت مسکن نزولی شود، مشاوران املاک برای جلوگیری از کاهش حق کمیسیونشان، از کاهش قیمت ها جلوگیری خواهند کرد.

لزوم تغییر تعرفه گذاری مشاوران املاک

رضایی کوچی بر لزوم تغییر تعرفه گذاری مشاوران املاک تأکید کرد و گفت: به نظر من حق کمیسیون مشاوران املاک باید ثابت باشد، تا مشاوران املاک از محل افزایش قیمت مسکن به سودهای کلان نرسند، در صورت اصلاح می توان از مشاوران املاک برای مدیریت بازار مسکن استفاده کرد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی با توجه به وضعیت بحرانی بازار مسکن، باید نظارت ویژه ای بر عملکرد مشاوران املاک داشته باشد.

 

 
منبع: ایران جیب

چاپ