دود مدیران سفارشی در چشم کشور

در ماه‌های اخیر شاهد انتصاب مدیرعامل پیشین فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکا به سمت مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) بودیم که مدیرعاملی سازمان صنایع دریایی و مشاور وزیر دفاع در امور دریایی را در کارنامه خود دارد.

انتقادهایی به این انتصاب از نظر غیرتخصصی بودن او وارد است که در این نوشته به آنها می‌پردازم. در زمان وزارت عباس آخوندی- که البته به عملکرد او نیز نقدهایی وارد بود- بیشتر انتصاب‌ها از بدنه مجموعه‌ها و از میان افرادی بود که در همان مجموعه‌ها خدمت کرده بودند، اما در مدیریت جدید، برخی انتصاب‌ها از بیرون و غیرتخصصی است. این اتفاق درحالی می‌افتد که مدیران تحمیل‌شده و غیرتخصصی، مدت‌ها زمان می‌خواهند که بخش‌های مختلف و کارکنان مجموعه تحت امر خود را بشناسند و ممکن است تا بخواهند خود را با مجموعه وفق دهند، تغییر کنند! درباره انتصاب اخیر و در پاسخ به انتقادها نسبت به این انتصاب، گفته شده که مدیرعامل جدید، یکی از برندهای صنعت هوانوردی است! پرسش این است که چگونه ممکن است نام این برند تاکنون به گوش اهالی صنعت حمل‌ونقل هوایی نیز نخورده باشد؟ برند بودن را خروجی عملکرد افراد باید مشخص کند. در حادثه هواپیمای اوکراین در دی، شاهد عملکرد نامطلوب شرکت شهر فرودگاهی امام در متوقف نکردن پروازها یا تعطیلی چندساعته فرودگاه بودیم که انتظار می‌رفت در این زمینه بهتر عمل شود. درباره خروجی تجاری او نیز باید زمان بگذرد تا قضاوت کنیم. برخی تصور می‌کنند اگر مدیری در یک بخش حمل‌ونقل به عنوان مثال صنایع دریایی کار کرده باشد، در بخش دیگری مانند هوانوردی نیز موفق خواهد بود درحالی که بخش‌های مختلف حمل‌ونقل، نیازمند مدیران تخصصی است. درحال‌حاضر برخی رسانه‌های تخصصی حمل‌ونقل، خبرنگاران تخصصی برای بخش‌های مختلف خود به کار می‌گیرند، با این حال هنوز نگاه تخصص‌گرایی در انتصاب مدیران وجود ندارد! انتصاب‌های اخیر وزارت راه و شهرسازی در مجموع رضایت بخش نیست. بیشتر افرادی که می‌آیند، شعارهای کلیشه‌ای مبنی بر اصلاحات ساختاری و... می‌دهند که در حد شعار است. مدیران غیرتخصصی، تحمیلی و سفارشی، خود را در شعارها و وعده‌ها گم می‌کنند و سطح مطالبه مردم را بالا می‌برند اما خروجی آنها صفر است که این مسئله، نارضایتی تولید می‌کند. نظام بزرگ‌ترین آسیب را از ناحیه همین مدیران سفارشی می‌خورد.
حمید نجف ـ کارشناس حمل‌ونقل


چاپ