قیمت دلار در صرافی ملی (۱۴۰۰/۰۴/۰۱)

 قیمت دلار و قیمت یورو برای تاریخ ۱ تیر ماه ۱۴۰۰ اعلام شد.

 در صرافی‌‌ها قیمت خرید دلار   ۲۳۲۶۲۰ تومان و فروش آن ۲۳۷۳۱۸ تومان اعلام شد.

 قیمت خرید و فروش یورو نیز به ترتیب  ۲۷۵۲۴۹ و ۲۸۰۸۰۹ تومان است.


چاپ