قیمت حبوبات در بازار کیلویی چند؟ ( ۱۴۰۰/۰۳/۲۰)+ جدول

قیمت حبوبات امروز نسبت به روز گذشته کمی کاهش یافت.

 قیمت انواع حبوبات در بیستم خرداد ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

نام محصول

قیمت محصول(تومان)

قیمت فله هر کیلوگرم(تومان)

عدس درشت ۹۰۰ گرمی

۳۲.۰۰۰

۲۴.۰۰۰

عدس ریز ۹۰۰ گرمی

۳۰.۲۰۰

۲۲.۰۰۰

لپه درشت ۹۰۰ گرمی

۳۹.۰۰۰

۲۴.۵۰۰

لپه ریز ۹۰۰ گرمی

۳۶.۵۰۰

۲۱.۵۰۰

لوبیا سفید ۹۰۰ گرمی

۳۵.۰۰۰

۲۷.۵۰۰

لوبیا قرمز جگری ۹۰۰گرمی

۳۲.۰۰۰

۲۵.۰۰۰

لوبیا قرمز قلمی ۹۰۰ گرمی

۳۹.۲۰۰

۳۴.۰۰۰

نخود ۹۰۰ گرمی

۲۱.۰۰۰

۱۲.۵۰۰

نخودو لوبیا مخلوط ۹۰۰ گرمی

۲۸.۰۰۰

۱۹.۰۰۰

لیمو عمانی ۲۰۰ گرمی

۳۱.۰۰۰

۶۶.۰۰۰

سویا ۹۰۰ گرمی

۷.۸۰۰

۶.۶۰۰

جوبلغور و پوست کنده ۹۰۰ گرمی

۱۲.۰۰۰

۶.۰۰۰

گندم بلغور و پوست کنده ۹۰۰ گرمی

۱۲.۵۰۰

۸.۰۰۰

منبع: بازار


چاپ