چرا سکه گران شد؟ (۱۴۰۰/۰۲/۰۷)+ قیمت

قیمت سکه امامی به ۱۰۰۴۰۰۰۰ (ده میلیون و چهل هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۹ درصدی داشته است.

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۵۵۰۰۰۰۰ (پنج میلیون و پانصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

آخرین نرخ ربع سکه

 در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل بدون تغییر است و ۳۶۰۰۰۰۰ (سه میلیون و ششصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه گرمی امروز

 هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲۰۵۰۰۰۰ (دو میلیون و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.

منبع: اقتصاد نیوز


چاپ