اعلام قیمت جدید دلار و یورو در صرافی ملی (۹۹/۱۲/۱۴)

صرافی بانک ملی ایران امروز قیمت فروش دلار آمریکا را ۲۴۷۸۸(بیست و چهار هزار و هفتصد و هشتاد و هشت تومان) اعلام کرد.

بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۴۲۹۸(بیست و چهار هزار و دویست و نود و هشت تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۴۷۸۸(بیست و چهار هزار و هفتصد و هشتاد و هشت تومان) اعلام شد.

 همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو ۲۹۲۸۶(بیست و نه هزار و دویست و هشتاد و شش تومان) و قیمت فروش یورو ۲۹۸۷۷(بیست و نه هزار و هشتصد و هفتاد و هفت تومان) است.

منبع: صرافی ملی


چاپ