بازیابی هویت شهری با مکث در بافت تاریخی تهران

انسانی که گذشته خود را فراموش کرده، نمی‌تواند جریان زندگی را به طور معمول دنبال کند.

شهرها نیز مانند انسان‌ها هستند. شهری که از سبک زندگی تاریخی خود دور شده باشد نمی‌تواند حیات طبیعی داشته باشد. مردم هر شهر نیاز دارند با تاریخچه آن شهر آشنا شوند. به عبارت دیگر، آشنایی مردم با داستان بناهای تاریخی هر شهر در بلندمدت آثار مثبتی برای ایران به ارمغان خواهد آورد. بناهای تاریخی، حافظه شهر هستند و ما به شهری پویا می‌گوییم که یادآور گذشته خود باشد. بنابراین تاکید بر این است که با فراهم آوردن شرایط بازدید مردم از خانه‌های تاریخی و تغییر کاربری آنها برای نمونه به صورت کافه یا هتل، به عنوان نقاط مکث مردم بتوانند در آنجا یکی دو ساعت یا چند روزی را به سر برند، فکر کنند و در حال و هوای نوستالژیک قرار گیرند. هتل‌های تاریخی بسیاری در تهران قابل ساخت هستند و از برخی از آنها بهره‌برداری شده است. کافه‌هایی هم به همین منظور ساخته شده‌اند.
 به طور کلی احیای اماکن تاریخی با توجه به سیاست‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، یک موضوع اصولی و مهم است. احیای ساختمان‌های تاریخی و تبدیل آنها به مکانی قابل استفاده برای مردم موجب افزایش تفکر در باب هویت شهری و فرهنگ می‌شود.

پرهام جانفشان - مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان تهرانچاپ