جذب گردشگر با خلق تجربه‌های خوب

کشورهایی که پشتوانه‌ فرهنگی یا تاریخی و طبیعی ندارند، سهم بازار صنعت گردشگری جهان را از آن خود کرده‌اند.

به‌عنوان نمونه، جذب گردشگر در تمامی مکان‌های گردشگری کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به جز تعداد معدودی، از جنس ایجاد تجربه است که این موضوع باعث شده صنعت گردشگری در این مناطق با رشد خوبی روبه‌رو شود. خوشبختانه در ایران برخی از بخش‌های خصوصی به طراحی بوم‌های گردشگری بر پایه‌ تجربه پرداخته‌اند و تعداد این مناطق بومی و تجربه‌محور در حال افزایش است که همین عامل کمک فراوانی به صنعت گردشگری کشور در آینده خواهد کرد و شغل‌های زیادی در این زمینه ایجاد خواهد شد که درآمد و الگوی این تفکر را می‌توان به فردی نسبت داد که به‌واسطه‌ ایجاد تجربه‌ روستایی برای چند گردشگر، امروز از گردشگران داخلی و خارجی بسیاری در منزل روستایی خود پذیرایی می‌کند.
 همواره یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصادی جذب گردشگر و سرمایه‌گذاری درست در مناطق گردشگری است که با توجه به ظرفیت فرهنگی، تاریخی، طبیعت و نگرش مردم ایران و از سوی دیگر، نرخ ریال در برابر سایر ارزهای معتبر جهانی، کمترین استفاده‌ای از صنعت گردشگری در ایران نشده که این موضوع شاید به برندسازی نکردن فضاهای گردشگری این سرزمین در خارج از کشور برمی‌گردد. امروز صنعت گردشگری ایران علاوه بر پشتوانه‌ تاریخی، فرهنگی، مذهبی و طبیعی نیازمند مدیریت تجربه‌ها است تا گردشگر‌ها به‌واسطه‌ تجربه‌ بد خود، تبلیغات بد برای مکان گردشگری انجام ندهند و از سوی دیگر، به‌واسطه‌ تجربه‌های خوب، جدید و متنوع در قالب بازاریابی کلامی، تبدیل به تریبون تبلیغاتی مجموعه‌ گردشگری ایران در آنسوی مرزها شوند.

حمیدرضا یعقوبی‌/ کارشناس کسب و کارچاپ