افزایش قیمت مرغ و شکر غیرقانونی است

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، گفت: افزایش قیمت مرغ و شکر غیرقانونی است و نرخ این کالاها حتما به قیمت قبل باز خواهد گشت.

عباس تابش با بیان این مطلب، افزود: اگر تا دو روز آینده قیمت ها به روال قبل برنگردد، بدون شک ورود خواهیم کرد.
وی همچنین ادامه داد: علاوه بر این که در بازار جمع آوری نخواهیم داشت از ذخایر نیز استفاده خواهیم کرد تا قیمت را پایین بیاوریم.


چاپ