قیمت جدید هرکیلو گوشت مرغ در میادین میوه و تره بار

هر کیلو بال کبابی ساده مرغ در میادین میوه و تره بار به نرخ ۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار به فروش می‌رسد.

قیمت انواع گوشت مرغ، قطعه بندی، بسته‌بندی، فرآورده‌ها و انواع آلایش خوراکی تازه مرغ در میادین میوه و تره بار به شرح زیر است:

نام کالا  قیمت (تومان)
مرغ کامل ۲۰/۴۰۰
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال ۴۱/۷۰۰
مغز ران بدون پوست ۴۵/۰۰۰
فیله مرغ ۶۳/۶۰۰
شنیتسل بدون آرد ۴۹/۵۰۰
پای مرغ ۸/۵۰۰
سنگدان مرغ بسته ۴۰۰گرمی ۱۲/۲۰۰
جگر مرغ بسته۴۰۰گرمی ۸/۲۰۰
دل مرغ بسته ۴۰۰گرمی ۱۲/۷۰۰
سینه مرغ سوخاری ۴۰/۰۰۰
مرغ کنتاکی ۴۰/۰۰۰
پا چینی ۱۰ عددی مرغ ۴۰/۰۰۰
جوجه کباب بااستخوان ساده ۴۲/۴۰۰
جوجه کباب بی استخوان ۵۲/۳۰۰
جوجه چینی ۶۱/۱۰۰
گردن مرغ بدون پوست ۱۲/۰۰۰
مخلوط بال و بازو کبابی ساده ۳۲/۸۰۰
بازوی کبابی ساده ۳۳/۸۰۰
بال کبابی ساده ۳۵/۵۰۰
ران و سینه بدون پوست ۴۰/۳۰۰

 


چاپ