دبیر کانون مرغداران گوشتی:

مرغداران فعلاً منتظر ارزانی نباشید!

واقعا نهاده در بازار نیست و با وجود اینکه گفته می‌شود نهاده‌ها از گمرک ترخیص و به مرغداران اختصاص داد شده، اما در مقام عمل مرغداران نمی‌توانند بخش عمده نیاز خود را به قیمت مصوب تهیه کنند.

برخی از مرغداری‌ها فعالیت خود را تعطیل کرده‌اند و برخی نیز میزان جوجه ریزی خود را کاهش داده‌اند و قیمت تمام شده هر کیلوکرم مرغ در مرغداری‌های کشور به ۱۸ تا ۱۹ هزار تومان افزایش یافته است.

با توجه به اینکه فعلا چشم اندازی برای اختصاص کافی نهاده‌های دامی در بازار را نداریم، به نظر نمی‌رسد که وضعیت بازار و قیمت‌ها در کوتاه مدت اصلاح شود و ما نیز در این شرایط راهکاری نداریم.


چاپ